fbpx

Y.F. flag

Yacht Flag (Y.F.) er det danske orlogsflag med bogstaverne YF i gyldent broderi i det øverste kvadrant. Farven er dybrød med hvidt kors.

Og husk at flaget ikke skal røre vand når det hejses, nedhales osv. Så det er vigtigt, at du får den rigtige størrelse.

Yachtflaget kan ifølge Statsministeriets bekendelse af 11. oktober 1957, benyttes på sådanne, herboende danske tilhørende dæksbåde, halv-dæksbåde, som udelukkende er bestemt til lystfart. Tilladelsen til benyttelse af yachtflaget bortfalder, hvis fartøjet måtte blive anvendt til fragtfart, passagerfart eller nogen anden art af erhvervsforetagende.

Det første Yachtflag blev hejst for første gang i 1865 af skibsreder H. P. Prior, der havde købt afdøde Frederik VIIs yacht s/s FALKEN i 1864. Efter at havde udrustet skibet som lystyacht søgte Prior tilladelse til at føre særligt dansk splitflag. Tilladelsen blev givet ved kgl. resolution af 15. august 1865, der angiver at flaget for danske lystyachter skal bestå af det danske orlogsflag med bokstaverne YF i guld i den øverste firkant nærmest masten.

Str. båd / Flag str.
20″            35 x 65
25″            42 x 80
30″            52 x 100
35″            65 x 125
40″            79 x 150
45″            92 x 175
50″            105×200