skip to Main Content
Tursejlerlinks

Internettet er en guldgrube, når du leder efter oplysninger. Søger du fx på Google, under ”links for sejlere”, får du 57.500 hits alene fra Danmark. De fleste af dem er rent kommercielle links.

Derfor vil vi koncentrere os om nyttige links til de institutioner, der beskæftiger sig med søsport. Vi bringer desuden links til DT´s samarbejdspartnere. Endelig bringer vi links til danske, norske og svenske bådblade, hvor der er megen relevant oplysning at hente.

Links til Danske Tursejleres medlemsklubber

Institutioner:
Visitdenmark – visitdenmark.com
Farvandsvæsenets vejrinformation – www.sejladsudsigt.dk
Danmarks Meteorologiske Institut – www.dmi.dk
Danmarks Museum for Lystsejlads – www.lystsejlads.dk
Den Danske Havnelods – www.danskehavnelods.dk
Kort og Matrikelstyrelsen – www.kms.dk
Søfartsstyrelsen – www.sofartsstyrelsen.dk
Søsportens Sikkerhedsråd – www.soesport.dk
Søværnets Operative Kommando – www.sok.dk
Vær sikker til søs – www.fritidssejler.dk
Farvandsvæsenet – www.frv.dk

Sejlerorganisationer:
Dansk Sejlunion – www.sejlsport.dk
Foreningen Til Langtursejladsens Fremme – www.ftlf.dk
Kongelig Dansk Yachtklub – www.kdy.dk
Duelighedsbevis (test dig selv) www.duelighed.dk
Gode praktiske oplysninger om lystbådehavne og marinaer www.havneguide.dk
Hjælp og rådgivning til lystbådehavne www.flidhavne.dk

Sejlads apps:

Tursejler
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trifork.sailing.tursejler&hl=da
App Store: https://apps.apple.com/dk/app/tursejler/id442908595?l=da

SejlSikkert Alarm
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=safetrx.dma&hl=da
App Store: https://apps.apple.com/dk/app/sejlsikkert-alarm/id1451966411?l=da

SejlSikkert
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.trygfonden.sejlsikkert&hl=da
App Store: https://apps.apple.com/dk/app/sejlsikkert/id455183642?l=da

Sealagi
https://sealagi.dk/
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.sealagi.sealagi&hl=da
App Store: https://apps.apple.com/dk/app/sealagi/id1466777853?l=da

MarinaGuide
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.marinaguide&hl=da
App Store: https://apps.apple.com/dk/app/marinaguide/id1467351624?l=da

Gastebørser:
sailmore.net – togter til Danmark og udlandet
gasteboers.dk – togter til Danmark og udlandet

Bådblade:
Bådmagasinet – www.baadmagasinet.dk
Sejlerens Marina Guide – www.sejlerens.dk
Båtmagasinet – www.batmagasinet.no
Seilas – www.seilas.no
Båtnytt  – www.batnytt.se
Båtliv – www.batliv.se
Vi Båtägare – www.vibatagare.se

DT’s samarbejdspartnere:
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) – https://flidhavne.dk/
Kreuzer Yacht Club Deutschland e. V. – www.kycd.de
Friluftsrådet (Blå Flag) – www.friluftsraadet.dk

Medlemstilbud:
Firetrace – www.firetrace.dk
AP Motor og Marinecenter –www.apmotorcenter.dk
Københavns Sejlerskole – www.sejlerskole.dk

Forsikringsordningen:

Søassurancen Ærø – www.soassurancen.dk

Private turlinks:
Mod nye horisonter med Lady Bird – ulriktegtmeier.dk
Grete og Michael Mouret: 
Få inspiration til sommerens togter. Besøg sejladsogrejser.dk
Bavariaklubben – en aktiv DT-klub www.danskbavariaklub.dk
Tursejlads 2008 til Rusland: www.3cp.dk/petersburg2008tur
Tursejlads som for 1000 år siden: www.havhingsten.dk
Martin Schou: Motorbaadsnyt.dk

Back To Top