skip to Main Content

Danske Tursejlere er agent for Søassurancen Danmark, og vi kan derfor tilbyde vores medlemmer særdeles attraktive forsikringer til sejl- eller motorbåde. Vi kalder dem:

Sejlerforsikring
Ansvarsforsikring hos Danske Tursejlere
ANSVARSFORSIKRING:

Dit medlemskab af Danske Tursejlere omfatter som udgangspunkt Sejlerforsikring Ansvar. Den dækker eventuelle skader på andre både, som du uhensigtsmæssigt er skyld i. Den dækker altså ikke skader, du selv forvolder på din egen båd. Ansvarsforsikringen og medlemskab af Danske Tursejlere koster kr. 395,- for enkeltmedlemmer og kr. 345,- hvis du er medlem af en sejlklub.

For fartøjer der er omfattet af den kollektive ansvarsforsikring opkræves tillige et bidrag på kr. 50,-. Bidraget er en konsekvens af oprettelsen af ”Garantifonden for uforsikrede eller ukendte fartøjer under 15 meter”.

Efter at Folketinget den 15. maj 2018 har vedtaget den nye lov om lovpligtig ansvarsforsikring for visse fartøjer (L 175) kan der blive opkrævet et farttillæg såfremt fartøjet er omfattet af denne lovgivning. Lloyds er medlem af den lovpligtige garantifond. 

KASKOFORSIKRING:

Hvis en anden forvolder skade på din båd, er det vedkommendes ansvarsforsikring, der dækker skaden. Men hvis vedkommende ikke har en forsikring, og du ikke har en kaskoforsikring, er det egne penge op af lommen. Det – og meget andet – kan du sikre dig mod med en kaskoforsikring hos Danske Tursejlere.

Få et tilbud på en kaskoforsikring her

Kasko Sejlerforsikring GULD
– læs forsikringsbetingelser

Kasko Sejlerforsikring SØLV
– læs forsikringsbetingelser

Kasko Sejlerforsikring BRONZE
– læs forsikringsbetingelser

TROLLING FORSIKRING:

Danske Tursejlere har i samarbejde med Søassurancen Danmark og vores medlemsklubber udviklet en kaskoforsikring specielt tilpasset behovet for trollingbåde og andre småbåde. Denne kaskoforsikring tilbyder vi udelukkende til medlemmer af vores klubber.

Få et tilbud på kaskoforsikring trolling her
Kasko Sejlerforsikring Trolling – læs forsikringsbetingelser

– Vi forsikrer både med en bruttotonnage (GT) op til 20 ton.
– Medlemskabet og ansvarsforsikringen følger kalenderåret, dvs. forfalder hvert år ved årsskiftet.
– Husk at opdatere og tilrette dine oplysninger, hvis du får en ny båd, skifter adresse eller lignende.

Ring til os på 70214242 ved eventuelle ændringer eller skriv en mail til info@dansketursejlere.dk.

Her kan du sammenligne forsikringer og se dækningsområder:

Sammenligningsskema
Dækningsområder

Danske Tursejlere samarbejder med Søassurancen Danmark

Back To Top