fbpx skip to Main Content
Bliv medlem af Danske Tursejlere

Hos Danske Tursejlere kan vi tilbyde dig forsikring til din sejl- eller motorbåd.

Hvis du ønsker et tilbud på en kaskoforsikring, skal du udfylde formularen. Vælg først bådtypen, og udfyld herefter skemaet. Så hører du fra os hurtigst muligt. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du altid ringe til Danske Tursejleres sekretariat på tlf. 70214242. Nederst på siden kan du læse betingelserne for henholdsvis Guld, Sølv og Bronze forsikringerne.

Danske Tursejlere logo

Kasko Sejlerforsikring GULD
– læs forsikringsbetingelser

Kasko Sejlerforsikring SØLV
– læs forsikringsbetingelser

Kasko Sejlerforsikring BRONZE
– læs forsikringsbetingelser

En kaskoforsikring dækker skader, der opstår på din egen båd og dit udstyr. Hos Danske Tursejlere kan vi tilbyde dig kaskoforsikring på 3 forskellige niveauer.

Når du skal forsikre din båd, er der to hovedtyper af forsikringer at overveje: ansvarsforsikring, der dækker skader påført andre mennesker eller deres ejendom, og kaskoforsikring, som dækker skader på din båd.

Find svar på følgende på siden her:

 1. Hvordan dækker en kaskoforsikring
 2. Hvilken forsikring skal du vælge
 3. Hvad koster en kaskoforsikring?
 4. Fordele ved forsikring igennem os

Vi er agent hos Søassurancen Danmark og kan derfor tilbyde dig en af Danmarks bedste forsikringer til din speedbåd, sejlbåd, yacht, motorbåd eller trollingbåd.

Dækning på kaskoforsikring

En kaskoforsikring er en type forsikring, der typisk dækker skader på det forsikrede objekt, uanset om skaden er selvforskyldt eller forårsaget af eksterne faktorer. Vores kaskoforsikring kommer i 3 forskellige niveauer, og det påvirker selvfølgelig hvordan du er dækket.

Læs mere her

Hvordan dækker en kaskoforsikring?

Her er generelle punkter om hvad du er dækket:

 • Egen skade
 • Hændelige uheld
 • Tyveri og hærværk
 • Lynnedslag
 • Andre uforudsete skader

Hvad dækker forsikringen ikke?

Det er ikke alt, som kan dækkes ind under en forsikring, og vores kaskoforsikringer dækker ikke:

 • Når fartøjet benyttes i erhvervsmæssigt øjemed, herunder udlånt eller udlejet mod betaling
 • Skade forårsaget med forsæt eller under påvirkning af spiritus og euforiserende stoffer
 • At fartøjet ikke var sødygtigt, forsvarligt lænset og behørigt udrustet og bemandet
 • Skade på genstande som følge af almindelig brug, slid, tæring og lignende

Begrænsninger

Der er situationer, hvor vores kaskoforsikring har eventuelle begrænsninger, og disse bør du være særlig opmærksom på:

 • Skader, der ikke har levet fuldt op til selskabets sikkerhedsforskrifter.
 • Skader opstået uden for godkendte A- og B-havne, eller for svaj, hvor der kan forekomme højere selvrisici.
 • Skader, hvor GPS-tracker eller andet påkrævet tyveriudstyr ikke har været aktivt.

Hvilken forsikring skal du vælge?

Valget af forsikring afhænger af flere faktorer:

 • Dit behov: Overvej hvad du vil beskytte og hvilke risici, du mest sandsynligt vil stå overfor.
 • Din økonomi: Vælg en forsikring, der passer til dit budget, men sørg for ikke at gå på kompromis med nødvendig dækning.
 • Selvrisiko: Overvej, hvor meget selvrisiko du er villig til at bære. Højere selvrisiko kan reducere præmien, men det betyder, at du skal betale mere ud af egen lomme i tilfælde af en skade.

Forsikringspakker (sammenligningsskema)

Her kan du få indsigt i hvilke forsikringspakker, vi kan tilbyde dig.

Download sammenligningsskema her

Fordelene ved en kaskoforsikring

En kaskoforsikring tilbyder en bred dækning mod mange forskellige risici og skader. Her er nogle af fordelene ved at have en kaskoforsikring:

 • Omfattende dækning: Ud over at beskytte mod skader forvoldt af tredjepart, dækker kaskoforsikringen typisk også selvforskyldte skader og skader forårsaget af uforudsete begivenheder.
 • Finansiel beskyttelse: En kaskoforsikring beskytter dig mod store økonomiske tab.
 • Tryghed: At vide, at du har en omfattende forsikring, giver ro i sindet, uanset hvilke udfordringer eller uheld der måtte opstå.
 • Mindre økonomisk stress: Ved at betale en årlig forsikringspræmie beskytter du dig selv mod at skulle betale store engangssummer i tilfælde af skade.
 • Fleksibilitet: Vi tilbyder mulighed for at tilpasse dækningen efter individuelle behov, så du kun betaler for den dækning, du har brug for.
 • Lettere salg: Hvis du beslutter at sælge din båd, kan det være en fordel at kunne vise, at det har været dækket af en kaskoforsikring, da det kan øge tilliden hos potentielle købere.

Selvom en kaskoforsikring giver mange fordele, er det vigtigt at afveje omkostningerne ved forsikringen i forhold til den værdi og beskyttelse, den tilbyder, samt overveje hvilke selvrisiko og vilkår, der er tilknyttet.

Ikke kun dig og din båd er dækket

I vores sølv- og guldpakke følger der yderligere forsikringsdækninger med. Her er der f.eks. tale om en retshjælps- og ulykkesforsikring.

Ulykkesforsikring

Her er dine medpassagerer ombord dækket (op til 6 personer). Ulykkesforsikringen dækker hændelser, der opstår mens du er ombord.

Retshjælpsforsikring

For at gøre brug af denne forsikring skal du generelt først konsultere en advokat, som vil guide dig i de nødvendige skridt. Forsikringen har en øvre grænse for dækning og en selvrisiko.

Tre situationer hvor kaskoforsikring er vigtig

Skade ved defekt fortøjningspæl

Ligger din båd i en havn kategoriseret som A-havn (godkendt til helårsbrug), kan du bekymre dig om fortøjningspælenes styrke i forhold til bådens størrelse. Hvem står til ansvar, hvis en pæl knækker og skader din båd? Dette afhænger af, hvorfor pælen knækker.

Mange faktorer som pælens tilstand, vejrforhold, og kvaliteten af fortøjningen kan spille ind. Hvis havnen er skyld i skaden, skal de dække den. Med kaskoforsikring kan du få dækket skaden hurtigt, mens forsikringen håndterer erstatning fra havnen.

Selvpådraget skade og værftets ansvar

Forestil dig, at din båd har været til vedligeholdelse på et værft hele vinteren. På vej ud fra havnen oplever du pludselige problemer og kolliderer med kajen. Dette sker fordi, båden har mistet sin propel.

Uden kaskoforsikring er det op til dig at bevise, at værftet er ansvarlig for tabet af propellen. Har du derimod kaskoforsikring, vil skaden og tabet blive dækket, og der vil blive søgt erstatning fra værftet.

Problemer ved brug af havnekran

Når din båd bliver løftet eller sat i vandet ved hjælp af havnens kran, evt. med hjælp fra en vognmand, kan uheld opstå. Hvem er ansvarlig i sådanne situationer? Det kan både være havnen, vognmanden eller dig selv. Uanset hvad, dækker din kaskoforsikring eventuelle skader. Kan der placeres skyld fra andre, kræver dit forsikringsselskab erstatning fra de pågældende.

Samlet set er det vigtigt at huske, at en kaskoforsikring giver dig en ekstra beskyttelse og gør processen lettere, hvis uheldet er ude.

Skat på kaskoforsikringen

For bådens kaskoforsikring beregnes der en afgift ud fra forsikringssummen. Alle forsikringsselskaber i Danmark skal opkræve denne kaskoafgift. Vælger du at forsikre din båd gennem et udenlandsk selskab, har du selv ansvaret for at betale afgiften til de danske skatteautoriteter.

Læs mere om ændringen af regulering af afgiften her

Hvilke bådtyper kan du købe kasko til?

 • Sejlbåd (max 20 knob; max 200 HK)
 • Motorsejler (max 20 knob; max 200 HK; Fast skrueaksel)
 • Motorbåd m/fast skrue (max 45 knob; max 1.000 HK)
 • Motorbåd m/påhængsmotor (max 45 knob; max 300 HK)
 • Motorbåd m/Z drev (max 45 knob; max 1.000 HK)
 • Trolling

Flere spørgsmål

Hvad koster en kaskoforsikring?

Prisen på en kaskoforsikring varierer betydeligt baseret på en række faktorer. Generelt kan det være svært at give en præcis pris uden at kende detaljerne om objektet, der skal forsikres, og den specifikke dækning, du ønsker.

Hvad er forskellen på en ansvars- og kaskoforsikring?

En ansvarsforsikring dækker personskader og ting hht. dansk sølov, hvis uheldet er ude, hvor en kaskoforsikring dækker dit personlige material fx totalskade på eget skib, ved tyveri, brand, grundstødning eller delskader med dagsværdi som erstatningsgrundlag

Hvorfor er ansvarsforsikring og kaskoforsikring opdelt?

En ansvarsforsikring og en kaskoforsikring dækker forskellige aspekter af risici. Har du begge dele hos os, får du to separate regninger og policer. Hos Danske Tursejlere opkræver vi for et medlemskab og en ansvarsforsikring hvert år (det følger kalenderåret). Din kaskoforsikring opkræves en gang årligt direkte af Søassurancen Danmark, som Danske Tursejlere er agent for. Som agent er vi en slags formidler, hvilket betyder at også dine eventuelle skadesager bliver behandlet direkte hos Søassurancen Danmark.

Back To Top