fbpx

Fordele for klubber

Det koster kun 360,- årligt for din klub at være medlem af Danske Tursejlere. Og her snakker vi ikke pr. medlem men pr. klub!
Udover at din klub vil bidrage til at støtte det politiske arbejde som Danske Tursejlere varetager til gavn for de danske sejlere, så er der en række andre positive argumenter som er værd at tage med i overvejelserne:

Turbøjer

Rabat til jeres medlemmer

Er din klub medlem af Danske Tursejlere betaler samtlige af klubbens medlemmer kun 395,- i kontingent, som inkluderer ansvarsforsikring. Dermed får jeres medlemmer 50 kr. rabat på ansvarsforsikringen hos Danske Tursejlere.

VHF SRC kursus

Sejlerkurser

Vi afholder en række kurser i primært VHF og kanalsejlads. Kurserne afholdes i samarbejde med vores medlemsklubber, hvor DT står for finansiering og planlægning. Det betyder i praksis, at jeres klub kan tilbyde medlemmer og andre interesserede kurser i jeres klub uden at skulle have økonomiske risiko, og uden at skulle bruge krudt på planlægning.

Mads Christensen i Skive Sejlklub

Foredrag om tursejlads

Vi holder også jævnligt foredragsaftener med forskellige spændende temaer indenfor tursejlads. Disse foredrag planlægger vi ligeledes i samarbejde med vores medlemsklubber, og på den måde kan I også tilbyde jeres medlemmer lidt ekstra socialt og fagligt krydderi til jeres vinterprogram – igen uden at skulle planlægge eller finansiere

Besøg af Danske Tursejlere

Vi stiller os også gerne selv op på ”ølkassen” og holder foredrag om tursejlads med udgangspunkt i Danske Tursejleres medlemstilbud som f.eks. Turbøjerne i jeres lokalområde, forsikring m.m.

Vejledning – juridisk, fundraising m.m.

Skulle din klub have brug for juridisk vejledning, eller har I et spændende projekt, hvortil I mangler finansiering, så er vi også klar med en hjælpende hånd. Der er masser af penge at hente hos fondene, men man skal bare lige vide hvordan. Det ved vi! Vi hjælper jer med at pege jer i den rigtige retning og bl.a. give et par tips til, hvilke fonde I kan søge hos.

Det praktiske

Når en klub beslutter sig for at blive medlem af Danske Tursejlere, udfærdiger klubben medlemslister på de medlemmer af klubben, der ønsker medlemskab af Danske Tursejlere.

Hvert medlem betaler kr. 395,- for sit personlige medlemskab. Det betyder at de opnår en rabat på kr. 50,- når klubben melder sig ind. Når indbetaling har fundet sted, har hvert betalende medlem en ansvarsforsikring. Hvert år i december måned modtager klubben en liste fra Danske Tursejlere, indeholdende navne på de medlemmer af klubben, vi har registreret. Klublisten returneres med eventuelle rettelser og påføres nye medlemmer.

Kollektiv eller individuel indmeldelse?

Flere klubber har valgt at gå hele vejen og kollektivt melde alle klubbens medlemmer med båd ind i Danske Tursejlere. Klubben opkræver dernæst udgiften til det enkelte medlem. Dette kræver dog en speciel aftale, så kontakt os, hvis denne løsning kunne være interessant for jer.

Klubben sikrer derved, at alle både i klubben er ansvarsforsikret i tilfælde af skader på andre både på land og i havn. For som bekendt følger der en ansvarsforsikring med et medlemskab af Danske Tursejlere. Det er i de fleste havne i forvejen et krav, at bådejerne har en ansvarsforsikring, men det er ofte forbundet med meget arbejde at håndhæve dette krav. Dette undgår klubben med kollektiv indmeldelse i DT.

Indmeldelse klubber