fbpx

JURIDISKE OPLYSNINGER

Danske Tursejleres oplysningspligt

Danske Tursejlere er accessorisk forsikringsformidler og agent for Søassurancen Danmark A/S, der formidler forsikringsaftaler gennem Lloyd’s Insurance Company S.A. Som forsikringskunde vil vi derfor give dig en række oplysninger i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale.

Navn, adresse og registrering

Danske Tursejlere
Vesterhavnen 5
5800 Nyborg
CVR: 1662 1943

Danske Tursejlere er registreret som accessorisk forsikringsformidler og Søassurancen Danmark A/S er registreret som forsikringsformidler i Finanstilsynets register. Du kan få adgang til registrene og finde oplysninger om registrerede forsikringsformidlere på Finanstilsynets hjemmeside www.finanstilsynet.dk

Rådgivning om forsikringsprodukter

Danske Tursejlere har sammen med Søassurancen udarbejdet en række forsikringsprodukter der formidles til organisationens medlemmer. Disse formidles i henhold til dansk forsikringspraksis samt den danske forsikringsaftalelov og forsikringsformidlingsloven. Forsikringer tegnet gennem Danske Tursejlere er etableret i:

Lloyd’s Insurance Company S.A.
Bastion Tower
Marsveldplein 5
1050 Bruxelles
Belgien

Aflønning og forpligtelser

Danske Tursejlere modtager provision for formidling af sine forsikringsprodukter. Danske Tursejleres medarbejdere modtager dog ingen provision eller anden direkte resultatafhængig løn af disse produkter. Søassurancen har en kontraktlig forpligtelse til at placere sin forsikringsforretning gennem Lloyd’s Insurance Company.

Garantiordning

Lloyd’s Insurance Company S.A. er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber i Danmark, der ved forbrugerforsikringer dækker kunders krav i tilfælde af selskabets konkurs.

Klageadgang

Klage kan ske til Søassurancens Danmark A/S og dennes klageansvarlige:

Peter Lund mail@soassurancen.dk – Att. – Klageansvarlige

Hvis du ønsker at klage pr. brev, kan du sende det til:

Søassurancen Danmark A/S
Skolegade 1
5960 Marstal
Att. – Klageansvarlige

Som forbruger i Danmark kan du kan også klage direkte til Ankenævnet for Forsikring:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2
1100 København K
ankeforsikring@ankeforsikring.dk

Hent dokumentet som PDF