fbpx skip to Main Content

Vi tilbyder at besøge alle medlemsklubber til en klubaften med foredrag om, hvad Danske Tursejlere kan tilbyde jeres medlemmer.

Vi kommer ind på turbøjer, medlemsblad og ikke mindst forsikringsordningen, hvor deltagerne vil få grundig information om forsikringsbetingelser og dækninger ved eventuelle skader. Har I bestemte emner, som I gerne vil have belyst i den forbindelse, vil vi forsøge at tilpasse vores oplæg til dette.

Foredraget er naturligvis gratis og har en varighed på 1½ til 2 timer med plads til spørgsmål og debat.

Kontakt os for at få en uformel aften i godt sejlerselskab i jeres klub på telefon 70214242 eller mail: info@dansketursejlere.dk eller via formularen herunder

    Danske Tursejleres sekretariat
    Back To Top