fbpx

Spørgsmål og svar om ny ansvarsforsikring

Den nye lovpligtige ansvarsforsikring for speedbåde giver anledning til mange spørgsmål. Vi har derfor samlet en række svar herunder i håb om at de vil hjælpe dig, når du skal finde ud af om din båd er omfattet. Du kan altid ringe eller skrive til sekretariatet, hvis du er i tvivl.

Se de nye priser på ansvarsforsikringer her

SpørgsmålSvar
Er kontingentet korrekt?Kontingentet er uændret. 395,- kr. om året og 345,- kr. hvis du er medlem af én af vore klubber. Kontingentet omfatter fortsat vores kollektive ansvars-forsikring som baseres på det normale culpa ansvar princip
  
Hvad er culpa ansvarsprincip?  Her dækker forsikringen hvis det er en bevidst hændelse og ikke hvis det er et hændeligt uheld
  
Ny lovpligtig ansvarsforsikring?I maj 2018 vedtog folketinget en ny lov (L 175) hvorefter fartøjer, hvortil der kræves et speedbådsbevis skal tegne en ny lovpligtig ansvarsforsikring, hvor personskadedækning baseres på objektivt ansvar (som vi kender det fra færdselsloven) hvorimod tingskadedækning fortsat bygger på culpa ansvarsprincip.
  
Hvad er objektivt ansvar?Det kender vi fra færdselsloven- dækker altid
  
Hvornår kræves der speedbådskørekort?I speedbådsbekendtgørelsen siger formlen: (L x L) + 3  <  Motorkraft målt i kW (kW = HK x 0,74)
  
Hvad er en offerfond?I forbindelse med den nye lov vedtog folketinget også, at der skulle etableres en forsikringsforening, hvor de forsikringsselskaber der tilbyder bådforsikring efter de nye regler skal være medlem. I vort tilfælde er det Lloyds, der repræsenterer SØDK og DT i foreningen. Denne forening er din garanti for, at hvis der er én som pådrager dig en skade og som ikke har sine forsikringer i orden – ja så vil forsikringsforeningens offerfond træde til og betale dig erstatning.
  
Farttillæg – hvad er det?Farttillæg er en direkte følge af de nye krav om erstatningssummer ved ansvarsskader, hvor personskade nu dækkes med op til 27,5 mio. kr. og tingskader med op til 13.750 mio. kr. Vores farttillæg udgør: 0 – 20 knob = 200,- kr. 21 – 30 knob = 400,- kr. 31 – 45 knob = 800,- kr.
  
Opkrævningsgebyr – hvad er det?Det er blevet dyrt at sende opkrævninger ud med Post Nord og derfor vil vi anbefale dig, at du tilmelder din opkrævning til PBS betalingsservice. Så vil du fremover ikke blive pålagt et opkrævningsgebyr