fbpx

MÆRKESAGER

Danske Tursejleres mærkesager

Sejlads som fritidsinteresse – Danske Tursejlere er drevet af fritidssejlere og vi har alle en interesse i at dele vores lidenskab med så mange som muligt. Når man har sejlads som fritidsinteresse, er der mange ting, man skal være opmærksom på og velinformeret omkring. Vi arbejder derfor for at gøre sejlads så overskueligt og sikkert som muligt, og vi bestræber os på at gøre nyeste viden og relevante informationer let tilgængeligt for vores medlemmer og medlemsklubber.

Bliv organiseret sejler og vær en del af fællesskabet – Der er så mange fordele ved at blive organiseret sejler, fremfor at være en ’ensom ulv’. Som medlem af en sejlerorganisation har du hjælp og viden lige ved hånden og forbliver opdateret om nye regler og sikkerhedstiltag. Du undgår at blive ’rusten’, og det gør din båd også! Selvom stilheden til havs er vidunderlig, er det omvendt skønt at være en del af aktiviteter på havn og i klub, hvor man møder nye mennesker og konstant bliver inspireret til nye oplevelser, ligesom man kan være fælles om alle de praktiske ting, der følger med et liv som fritidssejler.

Bedre og tidssvarende kompetencekrav – Vi finder det overordentligt vigtigt at man som sejler hele tiden holder sig opdateret, når det kommer til ens evner som sejler. Vi arbejder tæt sammen med Søfartsstyrelsens Uddannelsesudvalg for at sikre at sejlere, som begiver sig ud på vandet har den tilstrækkelige uddannelse og sidste nye viden om sejladsregler og lignende.

Sejl sikkert – Sikkerhed før alt andet! Fritidssejlads er heldigvis en forholdsvis sikker aktivitet, men det kan dog gå galt en gang i mellem. Langt de fleste ulykker sker, når sejladsregler og retningslinjer ikke følges. Danske Tursejlere opfordrer vores medlemmer til at følge gældende sejladsregler og bruge deres sunde fornuft, når de deltager i alle sejlrelaterede aktiviteter. Vi samarbejder med Tryg om deres Sejl Sikkert kampagne, som har til formål at formindske antallet af sejlerulykker i Danmark.

Miljøbevidsthed – Som brugere af naturen, må vi også værne om denne og sætte et godt eksempel for andre friluftsudøvere. Danske Tursejlere deltager i en række fora, hvor emner som natur og miljø ofte er på dagsordenen, sammen med mange andre relevante emner. Vi holder os opdateret på den nyeste viden, så vi kan sikre mest muligt hensyn til det omgivende miljø, ligesom vi formidler denne viden til vores medlemmer. Sammen skal vi bidrage til en bæredygtig fremtid som fritidssejlere, og løfte vores del af ansvaret for et sundere miljø. Læs Danske Tursejleres råd til sejleren om Marint Affald.

Plads til alle på havet – Alle, der ønsker at bruge det blå Danmark, skal gøre dette med respekt for andre brugere. Dette gælder både dem, der bruger havet til fritidsaktiviteter eller erhverv, ligesom det i høj grad også tæller det dyreliv, der er afhængigt af havet. Følg reglerne, hold afstand og udvis tolerance. Omtal hinanden med respekt, også selvom man har forskellige interesser.

Udvikling af de danske havne – Danske Tursejlere finder det kun naturligt at man som sejler får indflydelse på udviklingen af de havne, som man så flittigt benytter. Sejlere ved om nogen, hvad der skal til for at gøre en havn praktisk og brugervenlig. Derfor taler vi vores medlemmers sag og er i løbende dialog med de forskellige kommuner, der planlægger udvikling af deres havne.

Bortskaffelse/omlægning af statsafgift på lystbåde – Statsafgiften på kaskoforsikringer blev i 2013 pludselig hævet med 34% for danske bådejere. Det finder Danske Tursejlere helt grotesk, eftersom størstedelen af bådejere er helt almindelige danskere med gennemsnitsindtægter. Afgiften rammer forkert og indeholder en række uhensigtsmæssigheder, som i værste fald afholder folk fra at få en ordentlig bådforsikring og nyde sejlerlivet. Derfor er vi helt fremme i dialogen om at få ændret denne statsafgift.

Obligatorisk ansvarsforsikring – Når uheldet er ude, er det enormt vigtigt at have en bådforsikring – det ved vi alle. Men vi vil gerne arbejde for at gøre ansvarsforsikringen obligatorisk. Der findes mange eksempler på uheldige sager, hvor en bådejer står med den store udgift, hvis en modpart uden ansvarsforsikring er ansvarlig for en skade på båden. Hvis alle havde en ansvarsforsikring, ville en stor del af disse slags skader have en lykkeligere slutning for alle parter.