Menu

Dit fartøjs længde og udformning samt motorens kraft bestemmer, om det er nødvendigt at have et speedbådskørekort.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har bevis for duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere – dvs. at begge delprøver til duelighedsprøven er bestået – dækker dette kravene til speedbådskørekort, og du skal IKKE også have speedbådskørekort.

Du skal have speedbådskørekort, hvis din båd:

  • Er mellem 4 og 15 meter
  • Er planende
  • Fremdrivningseffekten i kW som minimum er lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3

Ja, det er indviklet, men tjek nedenstående tabel. Den giver et godt overblik.

Klik for større billede

Bemærk: Yderligere oplysninger findes i ’Bekendtgørelse om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (Speedbådsførerbekendtgørelsen) af 22. marts 2006.

FacebookInstagramlinkedinYoutubeTwitter