fbpx

Hvornår kræves der speedbådskørekort?

Dit fartøjs længde og udformning samt motorens kraft bestemmer, om det er nødvendigt at have et speedbådskørekort.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har bevis for duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere – dvs. at begge delprøver til duelighedsprøven er bestået – dækker dette kravene til speedbådskørekort, og du skal IKKE også have speedbådskørekort.

Du skal have speedbådskørekort, hvis din båd:

  • Er mellem 4 og 15 meter
  • Er planende
  • Fremdrivningseffekten i kW som minimum er lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3

Ja, det er indviklet, men tjek nedenstående tabel. Den giver et godt overblik.

Bemærk: Yderligere oplysninger findes i ’Bekendtgørelse om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (Speedbådsførerbekendtgørelsen) af 22. marts 2006.

Som et godt supplement til et speedbådskørekort, kan du tage et VHF kursus. Her får du lov til at dykke dybere ned i radiokommunikation. Hvis du har taget dit speedbådskørekort og gerne vil sejle rundt på europæiske floder, skal du have et kanalbevis.