fbpx skip to Main Content

Dit fartøjs længde og udformning samt motorens kraft bestemmer, om det er nødvendigt at have et speedbådskørekort.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har bevis for duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere – dvs. at begge delprøver til duelighedsprøven er bestået – dækker dette kravene til speedbådskørekort, og du skal IKKE også have speedbådskørekort.

Du skal have speedbådskørekort, hvis din båd:

  • Er mellem 4 og 15 meter
  • Er planende
  • Fremdrivningseffekten i kW som minimum er lig med eller større end kvadratet på skroglængden plus 3

Ja, det er indviklet, men tjek nedenstående tabel. Den giver et godt overblik.

Klik for større billede

Bemærk: Yderligere oplysninger findes i ’Bekendtgørelse om uddannelseskrav m.v. til førere af visse motordrevne fritidsfartøjer med en skroglængde under 15 meter (Speedbådsførerbekendtgørelsen) af 22. marts 2006.

Back To Top