fbpx

Bådkonsulent Carsten Lund

Carsten Lund er en professionel bådkonsulent og vurderingsmand. Carsten er vokset op med både, fordi hans far gennem 30 år drev JL Bådcenter, hvor han beskæftigede sig med salg af brugte både, reparation af motorer og solgte udstyr. Det medførte at Carsten senere læste til skibsingeniør i Helsingør. Carsten blev efter endt eksamen ansat i Lloyds Skibsregister i København, og senere i 1998 startede han sin egen konsulentvirksomhed – Ship Consult.

Ship Consult beskæftiger sig med konsulentarbejde for forsikringsselskaber, finansieringsinstitutter, målebreve af lystfartøjer og mindre erhverv tonnage til skibsregister og med syns- og skønsarbejde.

Carsten er vant til vurdering og opmåling, når det drejer sig om køb og forhøjelse af lån for finansieringsselskabet. I denne forbindelse gennemgås båden fra bunden, fribordet, dæk, rig, aptering, maskininstallation og køberen må gerne deltage, så de samtidig kan få råd og vejledning om bådtypen.

Drejer det sig om en førstegangskøber, gives der tips til vedligehold og særlige ting ved bådmodellen.
Syns- og vurderingsattester udarbejdes ud fra et visuelt fagligt synspunkt uden præjudice af nogen art overfor konsulenten.

Danske Tursejlere har indgået aftale med Carsten Lund om, at medlemmerne kan etablere kontakt gratis i forbindelse med en sag. Hvis Danske Tursejleres medlemmer ønsker besigtigelse af en båd, kan dette aftales direkte med Carsten Lund.

Carsten Lund kommer over hele landet og cirka én gang om ugen på Sjælland.

Ship Consult kan kontaktes på: tlf.: 40 57 27 27 eller mail. Husk at have dit medlemsnummer klar.