fbpx skip to Main Content

Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v. siger:

Regel 2 Redningsveste:

1. Denne regel omfatter alle fritidsfartøjer bortset fra badeudstyr, der udelukkende anvendes i strandkanten.

2. Alle fritidsfartøjer, der ikke er fortøjet i havn skal medføre redningsveste eller svømmeveste til alle personer om bord. Kapronings- og motionsroningsfartøjer kan i stedet for følge Dansk forening for Rosports eller Dansk Kano og Kajak forbunds sikkerhedsbestemmelser. Dykkere, som transporteres i fartøjer omfattet af denne regel, kan anvende opstigningsveste i stedet for redningsveste. Fartøjer, der under opsyn anvendes i lavvandede områder i forlystelsesparker og lignende, kan af Søfartsstyrelsen fritages for at opfylde disse regler.

3. Rednings- og svømmeveste skal være typegodkendt efter anerkendte normer og overensstemmelsesmærkede med enten ratmærke eller CE-mærke. Redningsveste, der er varefakta-mærkede efter den tidligere gældende ordning kan anvendes indtil de udskiftes på grund af slid og ælde.

4. Anvisninger for brugen og vægtgrænser m.v. af den enkelte rednings- eller svømmevest skal følges.

Back To Top