fbpx

UDVALG

FORRETNINGSUDVALG

Læs mere om hvilke opgaver og ansvarsområder forretningsudvalget står for, samt hvilke medlemmer udvalget har.

Forretningsudvalget varetager opgaver som at godkende underudvalgenes budgetter og regnskaber samt at fastlægge retningslinjer for foreningens økonomi og forvaltning overfor foreningens forretningsfører.

AKTIVITETSUDVALG

Læs mere om hvilke opgaver og ansvarsområder aktivitetsudvalget står for, samt hvilke medlemmer udvalget har.

Aktivitetsudvalget varetager opgaver som at planlægge nationale og regionale sejlertræf, planlægge og temaaftener/ foredrag – lokalt og regionalt samt planlægning af Kursusaktiviteterne.

KOMMUNIKATIONSUDVALG

Læs mere om hvilke opgaver og ansvarsområder kommunikationsudvalget står for, samt hvilke medlemmer udvalget har.

Kommunikationsudvalget varetager opgaver som at producere Tursejleren, styre og opdatere hjemmesiden samt Danske Tursejleres sociale medier.

FORSIKRINGSUDVALG

Læs mere om hvilke opgaver og ansvarsområder forsikringsudvalget står for, samt hvilke medlemmer udvalget har.

Forsikringsudvalget varetager opgaver som at indgå forsikringsaftaler samt udvikle forsikringsbetingelserne og forsikringstilbud til medlemmer.

HAVFORUM UDVALG

Læs mere om hvilke opgaver og ansvarsområder havforum udvalget står for, samt hvilke medlemmer udvalget har.

Havforum udvalg varetager opgaver som at have fokus på hav og havne samt sikkerhed i havne (redningsudstyr på broer etc.) og miljøbelastning (bundmaling, holding tanke, affaldshåndtering).