fbpx

FORRETNINGSUDVALG

Udvalg for Danske Tursejlere

Danske Tursejlere har nedsat en række udvalg til at varetage organisationens forskelligartede arbejdsopgaver.

Forretningsudvalgets opgaver:

  • At forvalte organisationens økonomi på en forsvarlig måde og som efterlever generalforsamlingens mandat
  • Fastlægge retningslinjer for foreningens økonomi og forvaltning overfor foreningens forretningsfører
  • At godkende underudvalgenes budgetter og regnskaber
  • Ansvarlig for indgåelse af forsikringsaftaler med DT’s samarbejdspartnere
  • Ansvarlig for udvikling af nye tilbud på bådforsikring til DT’s medlemmer
  • Repræsenterer DT i eksterne sammenhænge såvel nationalt som internationalt
  • Udvalget udarbejder årligt budget for udvalgets arbejde
  • Udvalget udarbejder opfølgningsrapport som behandles på bestyrelsens møder

Henning Jensen

Tlf.: 20 16 27 30
henning@dansketursejlere.dk

Søren Juul Nerenst

Tlf:  21 26 39 45
sjn@dansketursejlere.dk

Leif Nielsen

Tlf.: 40 16 30 09
leif@dansketursejlere.dk

Sune Abelgren Olsen

Tlf.: 51 43 86 36
sune@dansketursejlere.dk