fbpx skip to Main Content
Udvalg for Danske Tursejlere

Danske Tursejlere har nedsat en række udvalg til at varetage organisationens forskelligartede arbejdsopgaver.

Forretningsudvalgets opgaver:

  • At forvalte organisationens økonomi på en forsvarlig måde og som efterlever generalforsamlingens mandat
  • Fastlægge retningslinjer for foreningens økonomi og forvaltning overfor foreningens forretningsfører
  • At godkende underudvalgenes budgetter og regnskaber
  • Ansvarlig for indgåelse af forsikringsaftaler med DT’s samarbejdspartnere
  • Ansvarlig for udvikling af nye tilbud på bådforsikring til DT’s medlemmer
  • Repræsenterer DT i eksterne sammenhænge såvel nationalt som internationalt
  • Udvalget udarbejder årligt budget for udvalgets arbejde
  • Udvalget udarbejder opfølgningsrapport som behandles på bestyrelsens møder
Udvalgsmedlemmer:

Formand
Henning Jensen

Nysøgård 113
4230 Skælskør
Tlf.: 20 16 27 30
henning@dansketursejlere.dk

Næstformand
Claus Boisen

Nejs Bjerg 21a
6310 Broager
Tlf: 30 55 73 76
claus.boisen1@gmail.com

Forretningsfører
Leif Nielsen
Mariehønevænget 8
5260  Odense S
Tlf.: 40 16 30 09
leif@dansketursejlere.dk

Back To Top