Menu
Udvalg for Danske Tursejlere

Danske Tursejlere har nedsat en række udvalg til at varetage organisationens forskelligartede arbejdsopgaver.

Forretningsudvalgets opgaver:

  • At forvalte organisationens økonomi på en forsvarlig måde og som efterlever generalforsamlingens mandat
  • Fastlægge retningslinjer for foreningens økonomi og forvaltning overfor foreningens forretningsfører
  • At godkende underudvalgenes budgetter og regnskaber
  • Ansvarlig for indgåelse af forsikringsaftaler med DT’s samarbejdspartnere
  • Ansvarlig for udvikling af nye tilbud på bådforsikring til DT’s medlemmer
  • Repræsenterer DT i eksterne sammenhænge såvel nationalt som internationalt
  • Udvalget udarbejder årligt budget for udvalgets arbejde
  • Udvalget udarbejder opfølgningsrapport som behandles på bestyrelsens møder
Udvalgsmedlemmer:

Formand:
Poul Erik Jakobsen
Kærvej 17
4270 Høng
Tlf.: 24 85 50 20
poulerik@dansketursejlere.dk

Forretningsfører
Leif Nielsen
Mariehønevænget 8
5260  Odense S
Tlf.: 40 16 30 09
leif@dansketursejlere.dk

Bente Hansen
Vesterhavnen 5
5800 Nyborg
Tlf.: 30 85 96 99
bente@dansketursejlere.dk

Ad hoc: Forsikringsdel

FacebookInstagramlinkedinYoutubeTwitter