skip to Main Content
Menu
Udvalg for Danske Tursejlere

Danske Tursejlere har nedsat en række udvalg til at varetage organisationens forskelligartede arbejdsopgaver.

Forretningsudvalgets opgaver:

  • At forvalte organisationens økonomi på en forsvarlig måde og som efterlever generalforsamlingens mandat
  • Fastlægge retningslinjer for foreningens økonomi og forvaltning overfor foreningens forretningsfører
  • At godkende underudvalgenes budgetter og regnskaber
  • Ansvarlig for indgåelse af forsikringsaftaler med DT’s samarbejdspartnere
  • Ansvarlig for udvikling af nye tilbud på bådforsikring til DT’s medlemmer
  • Repræsenterer DT i eksterne sammenhænge såvel nationalt som internationalt
  • Udvalget udarbejder årligt budget for udvalgets arbejde
  • Udvalget udarbejder opfølgningsrapport som behandles på bestyrelsens møder
Udvalgsmedlemmer:

Henning Jensen
(Formand)
Nysøgård 113
4230 Skælskør
Tlf.: 20 16 27 30
henning@dansketursejlere.dk

Claus Boisen
(Næstformand)
Felsted Nygade 4
6200 Aabenraa
Tlf: 21602112
claus@dansketursejlere.dk

Forretningsfører
Leif Nielsen
Mariehønevænget 8
5260  Odense S
Tlf.: 40 16 30 09
leif@dansketursejlere.dk

FacebookInstagramlinkedinYoutubeTwitter
Back To Top