fbpx

Høringssvar: Mindre plads til fritidssejlere?

Danske Tursejlere har netop indsendt høringssvar til udkast til Danmarks havplan. Danske Tursejlere frygter, at de blå arealer til fritidssejlads
bliver indskrænket som følge af, at der udlægges store arealer til aqua kultur anlæg i de indre danske farvande og fjorde.

Det er meget positivt, at der foretages en helhedsorienteret sammenfattende arealplan-lægning på havet, og Danske Tursejlere har med tilfredshed konstateret, at det tydeligt fremgår af Havplanredegørelsen, at havet fortsat kan anvendes til rekreative aktiviteter.

Til gengæld er vi meget bekymret for konsekvenserne af, at der udlægges meget store områder særligt i de indre danske farvande (for eksempel Limfjorden, Isefjorden og de østjyske fjorde) til akvakultur.

Læs hele høringssvaret her