fbpx

Pressemeddelelse: Fritidssejlerne frygter Lynetteholmen

Det er katastrofalt, hvis de ”bløde” trafikanter på vandet ikke forsat får mulighed for at blive separeret fra den tunge trafik, som det i dag er muligt via Lynetteløbet, skriver Friluftsrådet i en pressemeddelelse.

Fritidssejlernes ind- og udsejling fra Københavns Havn gennem Lynetteløbet står til at blive sløjfet når Lynetteholmen er spunset færdig om nogle år.

Fremtidig skal alle, små som store fartøjer ind og ud af Københavns Havn, deles om Kronløbet, hvis By & Havns planer for Lynetteholmens fysiske udformning holder vand.

– et er et søkort at forstå, et andet skib at føre!”.

At By & Havn i ramme alvor planlægger at alle sejlende, fra kanoer, kajakker og fritidssejlere til krydstogtsskibe, skal ind og ud af Københavns havn via kun et smalt, tragtformet Kronløb må bero på en fejltagelse ved tegnebrættet, – et udtryk for mangel på erfaring og viden om søsportens omfang og færden på vandet ind og ud af Københavns havn og på Øresund.

Friluftsrådet København anser det for katastrofalt, hvis de ”bløde” trafikanter på vandet ikke forsat får mulighed for at blive separeret fra den tunge trafik, som det i dag er muligt via Lynetteløbet.

At Lynetteholmen bl.a. har til formål at danne en del af en stormflodsbarrierer mod Øresund, som det bl.a. argumenteres med, behøver ikke betyde, at der ikke kan opretholdes et alternativ til Lynetteløbet, f.eks. i form af en dæmning og sluseport som kendes flere steder i Europa, hvor stormflodssikring er en aktuel nødvendighed og udviklet til en teknisk kunstart.

Når først spunsen er hamret ned i havbunden og ulykker med vædringer hænder, er det for sent at reagere.

Friluftsrådet København skal derfor på det kraftigste opfordre Københavns Borgerrepræsentation samt By & Havn, at sikre et brugbart og sikkert alternativ til Lynetteløbet i den fremtidige fysiske planlægning og udvikling af området.

København, den 04. februar 2020

Med venlig hilsen
Friluftsrådet København
Svend-Erik Fangel Pedersen, kontaktperson
tlf. 2172 3349

Læs Friluftsrådets høringssvar her