fbpx

Infoark til pressemeddelelse: Fusion mellem DT og DFU

Orientering til medlemmerne i Danmarks Fritidssejler Union (DFU)

Hvordan skal jeg forholde mig som medlem?

Som medlem i Danmarks Fritidssejler Union bliver dit medlemskab automatisk overført til Danske Tursejlere som en konsekvens af en vedtagelse af fusionen – først på en ordinær generalforsamling i DFU og herefter på en ekstraordinær generalforsamling jf. DFU’s vedtægter.
Nye medlemsfordele medfølger
Som nyt medlem af Danske Tursejlere opnår du med det samme alle de fordele, der tilbydes medlemmer af Danske Tursejlere, herunder bl.a.:
Medlemsmagasinet Tursejleren 4 gange årligt

  • Adgang til 300 turbøjer
  • Adgang til spændende kurser
  • Mulighed for at deltage i sommertogter
  • Rabat på maritime foredrag
  • Og meget andet…
Hvilke medlemsdata overføres til Danske Tursejlere?

Der overføres alene relevante medlemsdata herunder navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, mailadresse og en række oplysninger om din båd af hensyn til den forsikringsmæssige dækning. Der overføres ikke personoplysninger af særlig karakter herunder cpr nr.

Har Danske Tursejlere en persondatapolitik?

Danske Tursejlere har offentliggjort sin persondatapolitik som du kan læse på Danske Tursejleres hjemmeside – www.dansketursejlere.dk

Kontingent indbetaling til DFU

Når du har betalt dit kontingent til DFU for året 2023 fortsætter dit medlemskab uændret i år 2023, men efter fusionen bliver du også medlem af Danske Tursejlere med alle de medlemsfordele dette indebærer. Kontingentet for 2024 fastsættes på den kommende generalforsamling i Danske Tursejlere (normalkontingentet udgør i 2023: DFU 325,- kr. og DT 345,- kr.).

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab inkl. den kollektive ansvarsforsikring hos Danske Tursejlere i 2024, kan du nemt opsige dette ved at kontakte Danske Tursejleres sekretariat inden udgangen af 2023 på telefon 7021 4242 eller på mail til info@branddev.dk

Forsikring

I begge organisationer omfatter medlemskontingentet en ansvarsforsikring af medlemmernes fritidsfartøjer. For medlemmer af Danmarks Fritidssejlerunion er ansvarsforsikringen indtegnet gennem Axus Nordic A/S og denne forsikring fortsætter indtil den 31. december 2023.
For medlemmer af Danske Tursejlere omfatter medlemskontingentet ligeledes en ansvarsforsikring og denne er indtegnet gennem Søassurancen Danmark A/S. Denne forsikring fortsætter ligeledes til den 31. december 2023.
Danske Tursejlere vil løbende fokusere på at kunne tilbyde forsikringsbetingelser for 2024, som fortsat sikrer medlemmerne den optimale dækning til en konkurrencedygtig pris.
Har du tegnet en kaskoforsikring for din båd fortsætter denne uændret i det forsikringsselskab, hvor du har tegnet denne.
Til orientering kan det oplyses, at Danske Tursejlere som formidlingsagent af lystbådeforsikring for Søassurancen Danmark (coverholder at Lloyds) er underlagt finanstilsynets tilsyn.

Sikker fusion – din sikkerhed

For at sikre en glidende overgang, og at erfaringerne fra mange års arbejde i begge organisationer viderebringes, etableres en følgegruppe. Denne følgegruppe vil overvejende bestå af tidligere bestyrelsesmedlemmer og andre centrale personer i Danmarks Fritidssejler Union, som vil bistå Danske Tursejlere i en overgangsperiode indtil fusionen er sikkert i mål.

Supplerende orientering til medlemmerne i Danske Tursejlere
Danske Tursejlere logo

Umiddelbart betyder fusionen med Danmarks Fritidssejler Union ikke noget for dit medlemskab – og så alligevel.Ved en betydelig udvidelse af vores medlemsantal vil Danske Tursejlere kunne tale med en endnu større vægt i alle forhold, der vedhører danske tur- og fritidssejlere, og dette kan også blive en stor fordel for os alle.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Danske Tursejleres sekretariat på telefon 7021 4242 eller på mail: info@branddev.dk
Du kan også kontakte Danmarks Fritidssejler Union på telefon 2639 3521