fbpx

Høringssvar: Lukning af Kronprins Frederiks Bro

I forbindelse med den planlagte lukning af Kronprins Frederiks Bro ved indsejlingen til Roskilde Fjord, udtrykker Danske Tursejlere bekymring for de konsekvenser, som renoveringen har for danske sejlere i området.

Kronprins Frederiks Bro skal renoveres, hvilket inkluderer lukninger i perioder fra september til november 2019. Dette kan medføre store gener for berørte sejlere. Danske Tursejlere har derfor sendt følgende høringssvar til Morten Zink fra Cowi Consult:

Høringssvar til forslag om lukninger af Kronprins Frederiks bro

Kære Morten Zink

Tak for det fremsendte høringsmateriale.

Danske Tursejlere har stor forståelse for at den gamle bro skal renoveres, men vi finder det foreslåede tidsinterval for lukninger af broen uacceptabelt, da nogle af de foreslåede lukninger (perioden 23.09 – 11.10 og perioden 21.10 – 15.11) er i den traditionelle sejlersæson, og sejlerlivet på Roskilde Fjord vil derfor blive meget berørt.

Den traditionelle sejlersæson går fra den 1. april til den 15. november, hvilket bl.a. er defineret i langt de fleste forsikringspolicer for fritidssejlere, havneregulativer etc.

Mange af Danske Tursejleres medlemmer drager fortsat på tursejlads i både september og oktober måned, alt afhængig af vejret naturligvis.

Ligeledes er der mange sejlere, som er fastliggere i havnene i Roskilde Fjord, men som har deres både vinteropbevaret i Nykøbing Sjælland, hvor de skal landsættes inden den 15. november.

Derfor anbefaler Danske Tursejlere, at alle de planlagte arbejder udskydes til endelig igangsætning efter den 15. november 2019.

Ligeledes anbefaler Danske Tursejlere, at der informeres og skiltes tydeligt således eventuelle fritidssejlere ikke ”fanges” på den ”forkerte” side af broen i en længere periode. I den forbindelse bør der anvises ledig havneplads til disse sejlere.

Danske Tursejlere er naturligvis behjælpelig med at kommunikere den endelige beslutning ud til vore medlemmer og medlemsklubber via vores normale kommunikationskanaler.

Med sejlerhilsen

Leif Nielsen

Danske Tursejlere