fbpx

Velkommen til den nye bestyrelse!

Lørdag var dagen hvor Danske Tursejlere, og de mange fremmødte medlemmer, sagde velkommen til den nye bestyrelse. Det skete i skønne omgivelser i Silkeborg, hvor Silkeborg Motorbådklub havde gjort et fantastisk stykke arbejde som værter og medarrangører. Dagen forløb planmæssigt, og efter velkomst og præsentation af Danske Tursejlere, blev bestyrelsens beretning præsenteret. Denne vidner om en succesfuld organisation i fremgang, og blev godt modtaget af de fremmødte.

Du kan læse bestyrelsens beretning her.

Efter endt generalforsamling kunne den nye bestyrelse således præsenteres:

Som nyt bestyrelsesmedlem siger vi velkommen og tillykke til Palle Søby fra Odense. Palle har båd i Kerteminde og mange års erfaring med bestyrelsesarbejde. Han håber at kunne bidrage både taktisk og strategisk til Danske Tursejleres fremadrettede udvikling.

Genvalgt blev næstformand Henning Jensen, samt Søren Juul Nerenst og Søren Dyrskjøt, der alle fortsætter deres store indsats i bestyrelsen.

Derudover blev to suppleanter valgt; Jesper Dyrhøj og gengangeren Erik Holm.

Danske Tursejleres samlede bestyrelse anno 2017, ser derfor således ud:

Formand:
Poul Erik Jakobsen

Næstformand:
Henning Jensen

Bestyrelsesmedlemmer:
Søren Juul Nerenst
Søren Dyrskjøt
Claus Boisen
Palle Søby

Suppleanter:
Erik Holm
Jesper Dyrhøj

Vi glæder os til samarbejdet!

På billedet fra venstre ses:

Palle Søby, Søren Juul Nerenst, Poul Erik Jakobsen, Henning Jensen, Claus Boisen og Søren Dyrskjøt