fbpx

Deltag i undersøgelse om brandsikkerhed ombord

I 2020 har vi oplevet mange brande ombord i fritidsfartøjer. Nogle af bådbrandene er endda opstået under sejlads, hvilket er forholdsvis sjældent. Men hvorfor denne stigning?

Det forsøger overlæge og professor på OUH, Jens Lauritsen, at afdække. Han har sat en undersøgelse i værk, der skal gøre os klogere på hvorfor bådbrande opstår.

Der er stor værdi i at forstå hvorfor brandene opstår, således at lignende situationer kan forhindres i fremtiden. Derfor opfordrer vi alle vores medlemmer til at deltage i undersøgelsen, som foregår ved hjælp af et online, anonymt spørgeskema. I spørgeskemaet bliver du bl.a. spurgt om bådtype, teknisk indretning, brandslukningsudstyr og sejlvaner.

Du deltager i undersøgelsen her

Mere end 2000 sejlere har allerede svaret på spørgeskemaet. Deltager du inden d. 15. september er dine svar med i første analyse. Deltager du efter denne dato, er dit svar med i den samlede analyse. 

De indsamlede data og konklusionen af undersøgelsen offentliggøres i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd.