fbpx

DÆKKER DIN FORSIKRING VRAGFJERNELSE?

Forestil dig, at du har dit skib liggende ubemandet med to ankre, men det river sig løs i en mindre storm og synker. At miste skibet er i sig selv enhver sejlers mareridt. Men når det så ovenikøbet er sunket i et område med meget fritidssejlads og har masten stikkende over overfladen, bliver ærgrelsen kun større, for du kan risikere selv at skulle stå for at fjerne masten.

Netop det skete for en bådejer i Isefjorden, så der er god grund til at være påpasselig, når man planlægger sin tur til søs. Det er ikke kun ærgerligt og farligt, hvis man kommer så galt afsted at ens båd synker. Det kan også ende med at blive ret bekosteligt.

SØFARTSSTYRELSEN KAN FJERNE VRAGET PÅ DIN REGNING

Søfartsstyrelsen kan nemlig kræve vraget nedbragt eller fjernet, hvis det vurderes, at vraget er til fare eller væsentlig ulempe for skibsfarten og/eller fiskeriet i området. På baggrund af vurderingen vil der normalt blive udstedt et påbud, som giver ejeren 30 dage til at fjerne eller nedbringe vraget, hvorefter Søfartsstyrelsen kan stå for det, men på ejers regning. Er det nødvendigt først at lokalisere vraget, eksempelvis den præcise position og vanddybden over vraget, kan der også udstedes et påbud, som Søfartsstyrelsen ligeledes kan stå for på ejers regning.

Har man ikke en bådforsikring, der inkluderer vragfjernelse, kan man altså hurtigt komme til at skulle grave dybt i lommen. Det erfarede en sejler i et ældre træfartøj, som sank i Øresund på et uheldigt sted, hvor der kun var 1 meter vanddybde over vraget. Derfor udstedte Søfartsstyrelsen et påbud, som sejleren ikke efterlevede, hvorfor der i stedet blev hyret en entreprenør til at udføre arbejdet. Det var dog stadig ejeren af træbåden, som måtte hæfte for udgifterne, der løb op over 200.000 kroner.

SPAR PENGE MED DEN RIGTIGE FORSIKRING

De penge kunne have været sparet, hvis sejleren havde haft en forsikring, som dækkede vragfjernelse. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvad der er med i de forsikringer, man har til sin båd. For det er langt fra alle forsikringer, der har vragfjernelse inkluderet. En sådan forsikring er nemlig kun lovpligtig for skibe over 20 bruttonage, men ikke for skibe under, og det er de færreste fritidsfartøjer, som er så tunge.

Leif Nielsen fra Danske Tursejlere fortæller, at der er mange, som ikke læser deres forsikringspolice godt nok igennem, og som især glemmer at læse det, som står med småt. Men det kan altså godt betale sig at gå sine forsikringspapirer igennem, se på betingelserne og eventuelt spørge sit selskab til råds. Eller se på andre selskaber, hvis man ikke er sikker på, at man er tilstrækkeligt dækket med sin nuværende aftale.

Hos Danske Tursejlere kan man få en ansvarsforsikring, hvor vragfjernelse er inkluderet. Og her har man oplevet medlemmer, som har gjort brug af forsikringen. Sagerne omfatter alt lige fra en lille jolle, der sank på sin plads i havnen og måtte hejses op til en stor hajkutter, der sprang læk, så skipper måtte sejle den på grund. Her var det nødvendigt at få en flydekran ud for at hejse den op. Så det spænder lige fra 50.000 kroner til en kvart million, fortæller Leif.

HOLD EKSTRA ØJE MED DIN BÅD OM VINTEREN

Selvom der er andre skader, som ifølge Leif Nielsen er mere hyppige, så er det dog langt fra et enkeltstående tilfælde, at en båd er sunket i havn. Især hen over vinteren. F.eks. kan han fortælle om en træbåd, hvor lænsepumpen stod af, da landstrømmen gik i et uvejr med lyn og torden. Også søventiler, der fryser og sprænger, kan være et problem.

Har man båden liggende i vandet året rundt, er det derfor ekstra vigtigt, at man fører regelmæssigt tilsyn. Og har man ikke lyst til at sætte sin lid til søventiler alene, så kan det være, man også skal se sin forsikring efter i sømmene en ekstra gang.

FØLG SEJLRÅDENE OG UNDGÅ ULYKKER

Enhver sejler vil selvfølgelig hellere end gerne undgå at miste sin båd, og der er heldigvis flere ting, man kan gøre. At sejle fornuftigt og planlægge sine ture med omtanke er mindst lige så væsentlige forsikringer mod ulykker. Hav de fem sejlråd i tankerne, inden du smider fortøjningerne, så mindsker du chancen for at komme galt afsted.

Det er også dit ansvar at holde dit grej i orden. I august sidste år, oplevede en motorbådsejer at tage vand ind nord for Fyn. De ombordværende blev reddet i en redningsaktion, men båden sank tæt på en fyrlinje og i nærheden af et område udlagt til regattasejlads. Da det lå på kun 4 m. dybde og med 1,5 m. vand over vraget, vurderede Søfartsstyrelsen, at det var nødvendigt i første omgang at afmærke det. Derefter fik ejeren et påbud om at fjerne vraget inden for 30 dage. Ejeren efterlevede påbuddet ved selv at hyre en entreprenør, da han ikke havde forsikring.

Når du planlægger din tur, kan du bruge SejlSikkert appen til at holde dig opdateret på de vrag, som ikke er fjernet endnu. Appen indeholder Efterretninger for Søfarende med en oversigt over alle de vrag, som ligger til gene for skibstrafikken, så du sikkert kan navigere uden om vrag, der kan være svære at se. Appen er gratis og kan hentes til både iPhone og Android.

De 5 vigtige sejlråd:

  1. Lær at sejle
  2. Hold dit grej i orden
  3. Planlæg din tur
  4. Hav en livline til land
  5. Brug vesten

Læs om vores forsikringsbetingelser for ansvarsforsikring her

Denne artikel er fra Tursejleren 2023 – 1. udgave.