Menu
Vandscoter 680×380

Fælles nordisk front mod fartdjævle

På opfordring af Danske Tursejlere og dansk sejlunion indstiller de nordiske bådorganisationer sammen et forslag om obligatorisk højhastighedscertifikat for vandscootere, speedbåde og lignende fartøjer.

Det var en historisk dag på Nordisk Bådråds årsmøde i september, da et forslag fra den danske delegation, som bestod af Henrik Pedersen fra Dansk Sejlunion og Leif Nielsen fra Danske Tursejlere om en fælles nordisk indsats for at skærpe indsatsen for søsikkerheden målrettet vandscootere og andre højhastighedsfartøjer, blev vedtaget. Aldrig før i Bådrådets historie er det nemlig lykkes at få alle medlemmerne i en fælles udtalelse til landendes respektive myndigheder, at indføre fælles standarder inden for det maritime område.
– Foranlediget af de senere års episoder med vandscooteres chikane i havnene og speedbådes hastighedsovertrædelser i farvandene, fandt Danske Tursejlere og Dansk Sejlunion det relevant at rejse problematikken i Nordisk Bådråd, som er et vigtigt samarbejdsforum med gennemslagskraft i medlemslandene. Danske Tursejlere ønsker en markant indsats på dette område for at styrke søsikkerheden, siger formand for Danske Tursejlere, Poul Erik Jakobsen.

Fælles indsats og fælles regler
– Når vi bad Nordisk Bådråd om en stillingtagen, så er det fordi, vi gerne ser fælles regler på området. Vores nordiske nabolande også store udfordringer med vandscootersejlads. Derfor er det helt naturligt, at eventuel ny lovgivning er ens for de nordiske lande. Danske sejlere gæster hvert år nordiske farvande, og på samme måde ser vi masser af nordiske både komme til Danmark. Et fælles regelsæt vil gøre det nemmere for sejlerne at færdes i fremmed farvand. Ingen behøver således være i tvivl om hvilke regler, der gælder i de respektive lande, siger forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen.

Tekst: Leif Nielsen  |  Foto: COLOURBOX

FacebookInstagramlinkedinYoutubeTwitter