fbpx

VINDSKIFT TÆNDER SEJLERGLÆDEN HOS UDSATTE UNGE

ELEVER PÅ OURE SEJLSPORT GIVER DERES PASSION VIDERE TIL BØRN OG UNGE, SOM HAR DET SVÆRT, OG DERVED FÅR EN UNIK MULIGHED FOR AT OPLEVE LIVET PÅ HAVET.

FOTO: Vindskift Danmark

”Nogle gange kan selv et lille vindskift gøre en stor forskel”. På flyeren, som Jesper Henriksen stikker os i hånden, står denne sætning. Som sejlere ved vi, at vi er underlagt vejr og vind, og at vi må tilpasse os elementerne for at nå sikkert frem. Og vi ved, at det rigtige vindskift kan få os på rette kurs. Derfor er der stor sandhed i ordene på Jesper Henriksens flyer. Men det gælder måske i særlig grad for børn og unge, der har svært ved at navigere i tilværelsen.

– Vi har valgt det sigende citat for netop at pointere, at blot en lille ændring i hverdagen kan have store og positive følger for børn og unge i udsatte positioner. Og det er netop disse børn og unge, der er vores målgruppe i Projekt Vindskift, forklarer Jesper Henriksen, der er leder af Sejl på Skolerne i Oure og primus motor i projektet.

ELEVER LÆRER FRA SIG

Vindskift byder børn og unge, der ellers ikke har muligheden for at få oplevelser på havet, indenfor, for at de kan mærke glæden og eventyret ved at sejle. De får behørig introduktion til sikkerhed og sejladsens håndværk af eleverne fra sejllinjen på Skolerne i Oure. Og det får samtidig erfaring med at vise og formidle deres kundskaber og deres passion for at sejle.

Vindskift arbejder tæt sammen med frivillige organisationer som f.eks. Red Barnet Ungdom Svendborg, hvor Ida Langæble tidligere har været en gennemgående figur. Hun er nu ansat i Projekt Vindskift, hvor hun blandt andet spiller en stor rolle i forhold til at rekruttere unge udsatte til projektet. Hun fortæller:

– Børn og unge konkurrerer meget indbyrdes f.eks. på oplevelser, hvilken sport de dyrker, hvad de kan og gør. Vores målgruppe har sjældent eller aldrig noget at ”profilerer” sig på. Men vi kan se, at dem, der deltager i sejladserne, pludselig har noget at fortælle. Noget, der gør dem stolte, og de har glæde ved. De får et socialt selvværd, som bærer dem fremad. Og sejlerglæden varer ved hos mange af dem.

UNGE VOKSER

Ida Langæble har selv været leder af et projekt i regi af Red Barnet Ungdom Svendborg, hvor én af aktiviteterne netop var sejladsen i Vindskift. Efterfølgende skulle de udsatte unge i projektet være med til at beslutte, hvad et restbeløb skulle bruges på af aktiviteter. Her var der stort flertal for at købe en båd. Sejlerglæden fra Oure havde smittet og bidt sig fast.

– Det er forståeligt, at valget faldt på sejleriet. De unge mennesker havde oplevet at blive anerkendt for deres færdigheder. De var blevet vist tillid og fået ansvar og nye kompetencer, som de også kan bruge på land og videre i livet. Mange af de unge med anden etnisk baggrund kender fællesskabet med udgangspunkt i familien. Nu havde de også lært fællesskabet i foreningslivet, og alt andet lige virker det inkluderende og bidrager til integrationen på den lange bane, understreger Ida Langæble.

STORE VISIONER

Vindskift Danmark er inspireret af et tilsvarende projekt i Norge, hvor projektet har vokset sig stort og nyder anerkendelse i sejlerkredse. De ønsker har Jesper Henriksen også for det danske søsterprojekt.

– Et er, at vi kan få vores engagerede elever på Sejllinjen til at formidle deres færdigheder videre og give deres sejlglæde fra sig. Noget andet er, at vi kan gøre sejlads tilgængeligt for unge mennesker, som aldrig har oplevet glæden ved at være på havet. Men vi vil også gerne have flere ud at sejle og selv være en del at eventyret på vandet, siger Jesper Henriksen. Derfor har man nu etableret nogle baser i fire store byer i Danmark, hvor Oures gamle elever er begyndt at studere. De har alle den pædagogiske baggrund, der skal til, for at give sejlerfærdighederne videre til andre, der kunne have lyst til at tage på vandet. I praksis betyder det, at man motiverer bådejere til at stille deres tid og båd til rådighed for prøvesejladser. Mens skipper passer båden, så er de gamle Oureelever med ombord, og virker som mentorer for til de potentielle nye sejlere.

Også her har udsatte børn og unge mulighed for at prøve kræfter med sejladsen, når frivillige voksne og unge mennesker tager dem med ud på vandet i trygge rammer.

– Vores vision er, at vi via Vindskift kanlade sejlere stille deres tid og båd til rådighed for dem, der ellers ikke engang tør drømme om at komme på vandet. Fordi vi tror på, at når man én gang har mærket havet, mestret en båd og tøjlet de kræfter, der gemmer sig i bølgerne, så vil sejlerglæden bo i dig for altid. Og den vil give dig troen på at den rygvind og selvtillid, du mærker, holder ved, nikker Jesper Henriksen med overbevisning.

Hvis du vil læse mere om Vindskift og deres arbejde, så kig ind på projektets hjemmeside: www.vindskiftdanmark.dk

Denne artikel er fra Tursejleren 2023 – 3. udgave.