fbpx

Spørgsmål og svar om turbøjerne

Herunder kan du få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål omkring turbøjerne.

Hvor stor må en båd være for at benytte turbøjerne? Turbøjen er normalt sikker for både op til 15 ton i fint vejr.

Hvor stort er turbøjens anker? Ankeret er en P-ring på ca. 100 kg som graver sig ned i havbunden.

Hvor lang er kæden mellem anker og turbøjen? Det er en 13 mm sort stålkæde på ca. 10 meter, der forbinder P-ringen og turbøjen.

Hvad er vanddybden, hvor turbøjerne ligger? Turbøjerne ligger normalt ved en vanddybde på 2,5 – 3,0 meter.

Hvorfor ligger turbøjerne ikke ved en større vanddybde? Fordi turbøjerne kun er beregnet for mindre skibe med en lav dybgang.

Må turbøjerne benyttes ved pålandsvind? Det anbefales kun at benytte turbøjer ved fralandsvind af hensyn til risikoen for grundberøring.

Hvor lang en fortøjning anbefales når turbøjen benyttes?Afhængig af bådens størrelse og vejret anbefales en fortøjning på 4 – 8 meter.

Kan man benytte turbøjerne i blæsevejr?Det anbefales ikke at benytte turbøjerne ved blæst eller kraftige dønninger/bølger.

Hvad skal man iagttage inden en turbøje benyttes? Hør altid lokal vejrudsigt, vær opmærksom på vinddrejninger eller ekstremt lavvande.

Skal man bruge ankeralarm i bådens GPS-instrument? Det kan absolut anbefales at bruge GPS’s ankeralarm – specielt ved overnatning ved en turbøje.

Må vi ligge flere ved samme turbøje? Ja, det er tilladt hvis den samlede belastning ikke overstiger 15 ton.

Hvordan fortøjer man flere ved den samme turbøje? Den først ankomne båd beslutter om man skal fortøje stævn til hæk eller langskibs. 

Hvor længe må man ligge ved en turbøje? Benyttes en turbøje, skal denne frigives til et andet fartøj efter højst 24 timer.

Er det kun medlemmer af Danske Tursejlere, der må benytte turbøjerne? Danske Tursejleres ca. 150 turbøjer, som alle er markeret tydeligt med “DT”, kan frit benyttes af alle fritidssejlere. De øvrige ca. 150 turbøjer ejes af Dansk Sejlunion, og kan kun benyttes af medlemmer af Danske Tursejlere eller Dansk Sejlunion.

Må medlemmer af Danske Tursejlere benytte turbøjer udlagt af Dansk Sejlunion? Ja, medlemmer af Danske Tursejlere må frit benytte turbøjer udlagt af Dansk Sejlunion.

Hvad hvis der sker en skade på min båd, når jeg benytter en turbøje? Benyttelse af en bøje sker på eget ansvar. Enhver skade på båd eller besætning, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Danske Tursejlere, Dansk Sejlunion og den tilsynsførende klub uvedkommende.