fbpx

SÅDAN MINDSKER DU DIT AFTRYK PÅ HAVMILJØET

SOM SEJLERE KAN VI GØRE EN FORSKEL OG VÆRE MED TIL AT HOLDE VORES HAVMILJØ I GOD FORM

Som sejler kan du både være opmærksom på at mindske dit eget aftryk, samt være med til at gøre en aktiv forskel for at hjælpe naturen på nedenstående måder. Dette er naturligvis ikke en udtømmende liste, men et lille indspark til, hvordan vi som sejlere kan være mere bevidste om den sårbare natur, vi elsker at boltre os i.

 • Undgå at tage emballage med på vandet, pak proviant i stofnet, trækasser, glas o.lign.
 • Brug en genopfyldelig drikkeflaske.
 • Køb bestik (ikke engangsplastik), der kan genbruges i båden.
 • Pas på dit affald, så det ikke ryger over bord. Det skal selvfølgelig sorteres i havnen.
 • Brug generelt miljøvenlige produkter på båden herunder bundmaling uden biocider.
 • Hold bunden ren for at effektivisere dit brændstofforbrug.
 • Skift din gamle to-takstmotor ud med en nyere model for at minimere uforbrændt olie og benzin i havet.
 • Følg lokale og nationale regler for fiskeri ved at respektere fredningszoner, mindstemål m.m.
 • Undgå at ankre på følsomme lokationer så som område med ålegræs, koraller osv.
 • Det er god stil at samle det affald op, du møder på din vej – også selvom det ikke er dit.
 • Indfang og rapporter spøgelsesnet til Fiskeri Moniterings Centret (FMC).
 • Indrapporter olieudslip til beredskabsstyrelsen.

Vores toiletaffald er meget skadeligt for økosystemer, dyreliv og mennesker. Sørg derfor for at tømme tanken på forsvarlig vis og efter forskrifterne i havnen. Der er ikke meget plads til at tømme den i de indre danske farvande, da du skal være mellem 2 og 12 sømil fra land, afhængig af din båd. Du kan finde reglerne for tømning af søtoiletter og holdingtanke i denne artikel fra Dansk Sejlunion.

Indberetning af tabte fiskeredskaber kan indberettes via fiskeristyrelsens formular her.

Læs mere om Havmiljøvogter og deres app her.

Denne artikel er fra Tursejleren 2023 – 1. udgave.