fbpx

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 8. maj 2018

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Danske Tursejlere den 8. maj 2018.

Formand Henning Jensen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Leif Nielsen som dirigent. Leif Nielsen blev enstemmigt valgt og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.
Ingen af de fremmødte gjorde indsigelser mod dette.

2. Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsen foreslog Bente Hansen og Dorte Thorsager som stemmetællere. Disse blev valgt.

3. Opgørelse af antal stemmer, der er til stede ved den ekstraordinære generalforsamling
Til den ekstraordinære generalforsamling var der repræsenteret 9 stemmer.

4. Behandling af indkomne forslag. Forslaget til vedtægtsændringer, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. april 2018, fremsættes uændret til behandling
De fremmødte godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

5. Eventuelt
Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere, der ønskede ordet og afsluttede dermed generalforsamlingen og gav ordet tilbage til formanden.

Henning Jensen bad generalforsamlingen udbringe et leve for Danske Tursejlere og takkede for god ro og orden

Referent og dirigent:
Bente Hansen og Leif Nielsen