fbpx
Sune Abelgren Olsen & Leif Nielsen

Pressemeddelelse: Vagtskifte hos Danske Tursejlere

Danske Tursejleres forretningsfører gennem 13 år – Leif Nielsen – har i fuld enighed med bestyrelsen valgt at overlade den daglige ledelse til Sune Abelgren Olsen, der pr. 1. marts overtager roret og udnævnes til sekretariatschef.

Gennem de sidste 13 år har Danske Tursejlere været på en fantastisk rejse med Leif ved roret. Kompasset har været sat på medlemmernes interesser, hvor omfanget af medlemstilbud målrettet fritidssejlerens behov er øget markant. Denne fokus afspejles tydeligt i medlemstilgangen i de forgangne 13 år, hvor organisationen er vokset fra 6.500 medlemmer til 14.000 medlemmer i 2022.
Gennem årene har Danske Tursejlere også øget den politiske indsats og opnået gode resultater til gavn for medlemmerne. I dag har Danske tursejlere en særdeles sund økonomi så der også fremadrettet er basis for at fortsætte den gode udvikling.
Med Leif ved roret er Danske Tursejlere desuden blevet en særdeles synlig aktør, hvilket bl.a. har resulteret i, at organisationen i dag er kendt og anerkendt i branchen.

”Et gammelt kinesisk ordsprog siger: Når forandringens vinde blæser bygger nogle læhegn mens andre bygger vindmøller – og hos Danske Tursejlere er beslutningen om vagtskiftet et udtryk for, at vi ønsker at vise rettidig omhu og fortsætte den positive udvikling, vi har oplevet gennem de sidste 13 år med Leif Nielsen som forretningsfører” udtaler Henning Jensen, formand for Danske Tursejlere.

”Et godt og konstruktivt samarbejde med alle interessenter i Sejler Danmark har været en kernesag for mig gennem alle årene og jeg er meget stolt over de resultater, som jeg har bidraget til at skabe i samarbejde med aktørerne i netværket, de gode frivillige i vores bestyrelser og ikke mindst de hårdtarbejdende medarbejdere i sekretariatet. Det er derfor med stor tilfredshed, at jeg nu giver roret videre til Sune Abelgren Olsen” udtaler Leif Nielsen.

Sune, som blev ansat som projekt- og udviklingschef i foråret 2022, ser frem til at tage stafetten videre og bidrage til den fortsatte udvikling af organisationen.

”Danske Tursejlere har en yderst velfungerende og professionel organisation med stor fokus på fritidssejlernes behov men hvis vi skal fortsætte den positive udvikling, skal der endnu flere attraktive medlemstilbud på hylderne og som også appellerer til de yngre målgrupper. Vi har allerede mange spændende nye projekter i støbeskeen” udtaler Sune Abelgren Olsen.

Helt farvel til Leif Nielsen bliver det ikke, da Leif har valgt at stille sig til rådighed for arbejdet i Danske Tursejleres bestyrelse, hvilket den nuværende bestyrelse udtrykker stor tilfredshed med.

Bestyrelsen ser frem til, at Danske Tursejlere fortsat kan drage nytte af Leif Nielsens netværk og kompetencer. I bestyrelsen skal Leif bl.a. varetage organisationens politiske interesser samt udvikle organisationens tilbud særligt overfor medlemsklubberne. Det er to vigtige områder at have fokus på således Danske Tursejlere kan bibeholde en stærk placering på søkortet og fortsat være et naturligt samlingspunkt for tur- og fritidssejlere i Danmark.

Danske Tursejlere
Bestyrelsen