fbpx

Pressemeddelelse: Sejlere kæmper mod Femernforbindelsens ønske om at lukke Guldborgsund for gennemsejling

Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) – støttet af DIF og Friluftsrådet – er stærkt imod forslaget fra Femernforbindelsen og Banedanmark om at spærre Guldborgsund for gennemsejling. De tre organisationer har med opbakning fra DIF og Friluftsrådet protesteret over Folketingets Transportudvalg.

A/S Femern Landanlæg har sammen med Banedanmark fremlagt et forslag om at etablere en fast forbindelse over Guldborgsund til brug for den fremtidige jernbaneforbindelse mod Tyskland – i stedet for den klapbro, der er forudsat i anlægsloven for Femernforbindelsen. Det
vil kræve en ændring af anlægsloven og dermed den grundlæggende politiske aftale. Og det ønskes gjort med en uhørt hast og med en ensidig fremstilling.

Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere, og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark – bakket op af DIF og Friluftsrådet – tager på det kraftigste afstand fra forslaget om at lukke Guldborgsund for sejlads for sejlbåde og andre både højere end 3,5 meter. Organisationerne har derfor sendt
en fælles opfordring til Transportudvalget i Folketinget om at fastholde en klapbro, der af og til kan åbnes for skibe og både.

Dansk Sejlunions formand Line Markert siger:

• Det forekommer mig ubegribeligt, at et indre dansk farvand overhovedet overvejes spærret for gennemsejling. Danmark er en søfartsnation og sejlsportsnation med en betydelig og stolt maritim historie. Danmark har omkring 200.000 sejlere, som elsker livet til søs med udgangspunkt i sejlklubberne.
• Der er omkring 30 havne og sejlklubber i lokalområdet med ca. 2000 medlemmer plus deres familier. Hvis sejlerne reelt bliver afskåret fra sejlads, vil nogle havne og klubber reelt være lukningstruede.
• De lokale sejlere har selvfølgelig forståelse for Banedanmarks ønske om at minimere risikoen for driftsforstyrrelser. Det kan sagtens ske ved at begrænse antallet af daglige åbninger, så togdriften slet ikke forstyrres.

Formand for Danske Tursejlere Henning Jensen siger:

• Guldborgsund er jo et nationalt gennemsejlingsfarvand mellem Østersøen og Smålandsfarvandet, der i højsæsonen også besejles af danske og udenlandske sejlerturister.
• Sejlerne vil i væsentlig grad blive generet af den betydelige omvej eller indskrænkning af deres sejladsmulighed. Omvejen på omkring 160 kilometer vil tage to til tre døgn og indebære betydelige risici. Det vil betyde væsentligt mindre rekreative muligheder for lokal, national og international lystsejlads.
• Der er efter vores vurdering ikke fremkommet nye forudsætninger, som ikke allerede var kendte, da Anlægsloven for Femernforbindelsen blev vedtaget. Derfor protesterer vi mod at ændre loven nu.

Formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark siger:

• Vi mærker klart en stigende interesse for at blive bådejer og sejle tursejlads i disse år og forventer, at interessen vil stige yderligere i takt med den større lyst til at holde ferie i Danmark af klima-og miljøhensyn.
• Ud over at være til gene for de lokale og danske sejlere, så vil lukningen gå ud over sejlerturismen. Der er et betydeligt potentiale for at udvikle sejlerturismen i området, hvilket flere kommuner i regionen har valgt at satse på. En undersøgelse fra FLID viser, at gæstesejlere gennemsnitligt lægger ca. 800 kr. pr. person i døgnet i havne, de anløber.
• Gennemsejlingsmuligheden i Guldborgsund er en forudsætning for en betydelig oplevelsesøkonomi i Smålandsfarvandet og Guldborgsund – en økonomi, som berører særligt Guldborgsund Kommune, Lollands Kommune og Vordingborg Kommune. Gennemsejlingsmulighed af Guldborgsund i samspil med andre tiltag for sejlturisme udgør et stort potentiale for oplevelsesøkonomi og lokalt erhvervsliv.

Opfordring
Med opbakning fra DIF og Friluftsrådet har Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og FLID henvendt sig Folketingets Transportudvalg med en opfordring til forligsparterne bag anlægsloven for Femernforbindelsen om ikke at ændre loven ved at erstatte den forudsete klapbro med en fastsvejset bro. De tre organisationer har også opfordret byrådet i
Guldborgsund til at bakke op om dette ønske.

Dansk Sejlunion repræsenterer ca. 53.000 medlemmer, og Danske Tursejlere repræsenterer ca. 13.000 medlemmer. De mange bådejere i Danmark omfatter med deres familier og gaster i alt ca. 200.000 udøvere. Hertil kommer udenlandske sejlerturister fra især Tyskland og
Sverige, som om sommeren sejler sommertur i den vestlige Østersø, i Smålandfarvandet og det Sydfynske Øhav. FLIDs medlemshavne råder over mindst 45.000 bådpladser med samlet 1,1 mio. årlige gæsteovernatninger.

Eventuelle spørgsmål om denne meddelelse kan rettes til

– Leif Nielsen, Danske Tursejlere, tel. 40163009
– Jesper Højenvang, FLID, tel. 30528738
– Christian Lerche, Dansk Sejlunion, tel. 88207001

Læs brevet til Folketingets Transportudvalg her

29. maj 2020