fbpx

Pressemeddelelse: Sejlere kæmper for adgang til gennemsejling i Guldborgsund

Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) har i dag haft foretræde for Folketingets Trafikudvalg. Formålet var at argumentere imod et forslag om at spærre Guldborgsund for gennemsejling!

A/S Femern Landanlæg og Banedanmark har forslået at etablere en fast forbindelse over Guldborgsund til brug for den fremtidige jernbaneforbindelse mod Tyskland – i stedet for den klapbro, der er forudsat i anlægsloven for Femernforbindelsen. Det vil kræve en ændring af anlægsloven og dermed den bagvedliggende politiske aftale. Og det ønskes gjort med en uhørt hast og med en ensidig fremstilling, uden at der os bekendt er nye forudsætninger, som ikke allerede var kendte, da anlægsloven blev vedtaget.

Derfor protesterer Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere, og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark – bakket op af Danmarks Idrætsforbund og Friluftsrådet – mod at ændre loven nu og lukke Guldborgsund for sejlads for sejlbåde og andre både højere end 3,5 meter. De 3 organisationer opfordrer partierne bag forliget om Femernforbindelsen, til at fastholde, at togene også i fremtiden skal køre over en klapbro, der af og til kan åbnes for skibe og både, der skal sejle gennem Guldborgsund.

De 3 organisationer har i dag fremført følgende argumenter over for Folketingets Trafikudvalg:

 • Danmark er en søfartsnation med en stolt maritim historie. Danmark er også en sejlsportsnation med omkring 200.000 sejlere, som elsker livet til søs.
 • I de seneste år har vi konstateret en stigende interesse for at blive bådejer og sejle tur – ikke mindst på grund af det generelle fokus på klima og miljø. Det giver os også en klar forventning om, at interessen vil stige yderligere i de kommende år.
 • Bare i de sidste måneder har rigtig mange danskeres fået øjnene op for de muligheder, sejlerlivet og de danske farvande byder på. Vi har oplevet en historisk efterspørgsel på både, havnepladser, uddannelser og medlemsskaber af sejlklubber og tursejlerforeninger.
  Derfor forekommer det helt ubegribeligt, at man kan overveje at spærre indre danske farvande for gennemsejling på grund af en fast jernbanebro.
 • Der er et stort potentiale for at udvikle sejlerturismen i området, hvilket flere kommuner i regionen har valgt at satse på. En undersøgelse fra FLID viser, at gæstesejlere gennemsnitligt lægger ca. 800 kr. pr. person i døgnet i havne, de anløber.
 • Gennemsejlingsmuligheden i Guldborgsund er en forudsætning for en betydelig oplevelsesøkonomi i Smålandsfarvandet og Guldborgsund – en økonomi, som berører særligt Guldborgsund, Lollands og Vordingborg kommuner og det lokale erhvervsliv.
 • En afspærring af Guldborgsund vil betyde væsentligt færre rekreative muligheder for lokal, national og international lystsejlads. Og det vil afskære lokalområdet fra et stort økonomisk potentiale.
 • Sejlerne vil blive generet af den betydelige omvej eller indskrænkning af deres sejladsmulighed en fast bro vil medføre. Omvejen på omkring 160 kilometer vil tage to til tre døgn og indebære betydelige risici.

Derfor opfordrer Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, at den oprindelige anlægslov respekteres.

Dansk Sejlunion repræsenterer ca. 53.000 medlemmer, og Danske Tursejlere repræsenterer ca. 13.000 medlemmer. De mange bådejere i Danmark omfatter med deres familier og gaster i alt ca. 200.000 udøvere. Hertil kommer udenlandske sejlerturister fra især Tyskland og Sverige, som om sommeren sejler sommertur i den vestlige Østersø, i Smålandfarvandet og det Sydfynske Øhav. FLIDs medlemshavne råder over mindst 45.000 bådpladser med samlet 1,1 mio. årlige gæsteovernatninger.

Eventuelle spørgsmål om denne meddelelse kan rettes til

 • Leif Nielsen, Danske Tursejlere, tel. 40163009
  Jesper Højenvang, FLID, tel. 30528738
  Christian Lerche, Dansk Sejlunion, tel. 88207001

16. juni 2020

På billedet øverst på siden ses fra venstre: Jesper Højenvang (FLID), Christian Lerche (Dansk Sejlunion), Line Markert (Dansk Sejlunion) og Leif Nielsen (Danske Tursejlere)