fbpx

Pressemeddelelse: Danske Tursejlere fusionerer med Danmarks Fritidssejler Union

Bestyrelsen i Danmarks Fritidssejler Union og bestyrelsen i Danske Tursejlere har besluttet, at indstille til de to organisationers generalforsamlinger, at lade de to organisationer fusionere pr. den 1. juni 2023, og med Danske Tursejlere som den fortsættende organisation.
Ideen til dette er modnet gennem flere år.

Allerede i 2011 blev der for første gang indledt en dialog mellem Danmarks Fritidssejler Union og Danske Tursejlere med henblik på at afsøge mulighederne for en eventuel fusion. Denne dialog mundede ikke ud i en konkret løsning og organisationerne skiltes igen – i fred og fordragelighed bemærkes. Siden da, er der løbet meget vand under broen, og både branchen samt organisationerne står i dag et helt andet sted.
Der kommer flere og flere yngre sejlere, ofte med børn, på vandet. Det er den ”tabte generation”, som vi i så mange år har savnet, der nu endelig vender blikket mod det maritime.

Det er en af vores fornemste opgaver som branche lige nu at sætte kræfterne ind på at byde rigtig pænt velkommen til de nye, og ikke mindst sikre, at vi fastholder dem i interessen – Dette kræver nytænkning, hvor vi i organisationerne skal have et skarpt øje for at tilpasse vores tilbud til de nye på vandet, og ikke mindst ved at indlemme de nye i fællesskabet. – udtaler Leif Nielsen fra Danske Tursejlere.

Samtidig skal vi værne om de erfarne sejlere, som har formet netop det maritime fællesskab, vi værdsætter så højt i dag. Vi skal tale deres sag, og agere politisk bolværk mod et fortsat stigende pres på mulighederne for frit at dyrke de maritime fritidsinteresser.

Bent Hansen

Disse opgaver løfter vi som brancheaktører bedst ved at ”ro” i samme retning. Herved kan vi tale med større politisk stemme, og være mere effektive ved at kombinere ressourcerne, med henblik på bl.a. at lave spændende visionære projekter til gavn for fritidssejlerne – nye som erfarne.

– udtaler Bent Hansen fra Danmarks Fritidssejler Union.

Sammen står vi stærkere

Formålet med fusionen er derfor at sammenlægge de to medlemsorganisationer således, at den fortsættende forening står endnu stærkere i:

  1. at tale fritidssejlernes sag i alle anliggender.
    Med flere medlemmer samlet under en organisation opnås en større politisk stemme.
  2. at sikre og udbygge en bred vifte af medlemstilbud.
    Ved fremadrettet at drive en organisation fremfor to, opnås samlet set en åbenlys omkostningseffektivisering på driften herunder på bl.a. medlemsblad, lønudgifter, markedsføring etc. Samtidig opnås en endnu mere gunstig forhandlingsposition overfor kommercielle samarbejdspartnere/leverandører.
  3. at tilbyde attraktive bådforsikringstilbud.
    Med flere medlemmer samlet under en organisation, opnås ligeledes en stærkere position overfor forsikringsselskaberne, hvilket i sidste ende kan betyde bedre vilkår for medlemmerne.

Forsikring – status quo

I begge organisationer omfatter medlemskontingentet en ansvarsforsikring af medlemmernes fritidsfartøjer. Disse forsikringsaftaler fortsætter på uændrede vilkår.
”Det er vigtigt for os at vide, at de nuværende medlemmer af Danmarks Fritidssejler Union er i trygge hænder hos Danske Tursejlere fremadrettet. Både hvad angår den generelle medlemsservice men i høj grad også i forhold til at opnå rigtig gode forsikringsbetingelser. Det føler vi bestemt at medlemmerne er, ovenpå et særdeles velfungerende samarbejde frem mod denne offentliggørelse” – udtaler Bent Hansen fra Danmarks Fritidssejler Union.

Ringene sluttes – eventyret fortsætter

Den planlagte fusion trækker også en historisk lang ”kølvandsstribe”. Tilbage i 1932 stiftede en række visionære sejlere nemlig Danmarks Motorbåds Union (DMU), som gennem mange år var det naturlige samlingssted for de fritidssejlere, der ikke sejlede kapsejlads. DMU udviklede sig gennem årene, men i 1992 forårsagede uenighed i bestyrelsen for DMU, at der blev stiftet to nye organisationer – Danmarks Fritidssejler Union og Danmarks Tursejlerforening. Sidstnævnte skiftede senere navn til Danske Tursejlere.
Med den planlagte fusion er danske tur- og fritidssejlere igen på samme kurs og man kan i det fjerne skimte et 100-års jubilæum i 2032.
Det er jo nærmest et helt maritimt eventyr, hvori der sættes et punktum i et godt kapitel. Samtidigt starter et nyt kapitel, hvor vi sammen sætter sejl (eller starter motoren) og drager ud i det blå mod nye kyster – fuld af forventning og fornyet spænding” – udtaler Leif Nielsen fra Danske Tursejlere.
Efter fusionen varetager Danske Tursejlere interesser for ca. 16.300 tur- og fritidssejlere samt 270 klubber.
Fusionen mellem Danske Tursejlere og Danmarks Fritidssejlerunion omfatter ikke DFU Kompetence Center som videreføres i nyt regi med navnet Fritidssejlernes Kompetencecenter og med Bent Hansen som formand og kompetencechef.

Svar på alle spørgsmål?

Savner du, som nuværende medlem af Danmarks Fritidssejlerunion eller Danske Tursejlere svar på konkrete spørgsmål, så kontakt et af de to sekretariater eller læs dette infoark, som giver mere uddybende praktisk info.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen for Danske Tursejlere og Danmarks Fritidssejler Union.
For uddybende spørgsmål kontakt:
DFU: Bent Hansen – telefon 2639 3521 eller
DT: Leif Nielsen – telefon 4016 3009