fbpx

Motorservice: Sådan forlænger du din motors levetid

”Motorstop” er langt den største årsag til assistance-udrykninger for de frivillige hverdagshelte fra Dansk Søredningsselskab. Over halvdelen af alle udrykning skyldes nemlig motorproblemer, som kunne have været undgået med lidt simpel vedligehold. I denne artikel gennemgår vi, hvilke dele af din indenbordsmotor, som du bør servicere for at minimere risikoen for motorstop i løbet af sæsonen, og sikrer motoren længere levetid. Vi gennemgår olieskift, service af kølesystem og vedligeholdelse af brændstofsystem.

OLIESKIFT

Som en del af din motorservice, bør du foretage et olieskift og skifte oliefilter.

  1. Start motoren for at varme olien op. Lad den køre i cirka 15 minutter og sluk den derefter. Træk oliepinden op og brug derefter en pumpe til at suge olien op eller aftap olien på anden vis efter manualens retningslinjer. Brug en beholder, der kan tåle varme, da olien, du suger op, kan være meget varm.
  2. Skift dit oliefilter. Vær opmærksom på, at du skal smøre pakningen med olie, når du sætter det nye filter på, for at sikre tæthed. Og spænd aldrig hårdere end du kan med hænderne.
  3. Hæld ny olie på. Du skal bruge en mængde, der svarer til den, du pumpede ud i step 1 eller brug manualens angivelse, hvis du er i tvivl om, der var nok olie.
  4. Start din motor igen og lad den køre, så den nye olie kan fordele sig. Tjek for utætheder omkring det nye filter og spænd efter, hvis det er tilfældet. Lad motoren køre lidt og sluk den derefter. Vent cirka 15 minutter og træk derefter oliepinden op og tjek oliestanden. Om nødvendigt kan du tilføre mere olie. Bemærk også, at det kan skade din motor, hvis du fylder for meget olie på.

Når du har fulgt disse fire trin, har du foretaget et olieskift. Du kan med fordel også skifte olien i gearkassen, hvilket kan klares meget nemt. Rådfør dig i din motors manual for dette.

KØLESYSTEM

Når du skal udføre service på dit kølesystem, er det først og fremmeste vigtigt, at du tjekker impelleren. Langt de fleste køleproblemer skyldes en defekt impeller, men heldigvis er den nem at skifte og koster under 200 kr. Impelleren er det lille gummitandhjul i vandpumpen, der suger havvandet ind, og den skal fungere optimalt.

  1. Lokaliser vandpumpen, og fjern dækslet hvorefter du har adgang til impelleren.
  2. Hvis den har revner eller ser træt ud, er det nødvendigt at skifte den.
  3. Isæt en ny impeller og udskift den gamle pakning med den nye, som følger med impelleren.

Er din motor ferskvandskølet er næste skridt at tjekke standen på kølervæsken. Hvis der er for lidt, skal du tilføre mere. Her skal du være opmærksom på, at du skal anvende den samme farve kølevæske. De findes primært i to farver – nemlig en rød og en blå – og de to farver må ikke blandes.

BRÆNDSTOFSYSTEM

Tjek dit brændstof

Nu kommer vi til dit brændstofsystem. Her er det vigtigt, at du tjekker dit brændstof for vand. Hvis du har en ventil i bunden af din dieseltank, kan du nemt tjekke, om der er vand i din diesel. Hvis det er tilfældet, kan du tappe vandet af, da det er tungere end diesel og derfor lægger sig nederst. Det lille bundstykke af glas i din vandudskiller, kan også afsløre vand i dit brændstof, og også her kan du tappe vandet af via den lille ventil under bundstykket.

Når du tjekker din dit brændstofsystem for vand, forebygger du samtidig, at der opstår dieselpest. Læs mere om dieselpest under ”Tips & tricks” på www.dansketursejlere.dk.

Skift brændstoffiltre

Det næste skridt er at skifte brændstoffiltre. Det gælder både forfilter i vandudskilleren og det lille filfilter på selve motoren. Se din motors manual for at lokalisere begge filtre.

Når du har skiftet filtrene skal systemet tømmes for luft, inden du starter motoren. Det gør du ved at åbne udluftningsskruen på filterhuset og pumpe med det lille håndtag som også findes på brændstoffødepumpen tæt ved filterhuset.

Når du er i gang med at skifte filtre, kan du også inspicere dine slanger. Er de møre eller beskadigede, skal de skiftes.

AFRUNDING

Hvor ofte du bør foretage service af de enkelte dele af motoren afhænger naturligvis af, hvor meget du bruger den. Men som tommelfingerregel bør du gennemgå disse punkter én gang årligt. Du finder din specifikke motors anbefalede serviceintervaller i manualen for motoren, som du ofte nemt kan findes ved en hurtig google-søgning på internettet, hvis ikke du har den fysiske manuel i båden.

For en komplet gennemgang af motorens servicebehov, bør du rådføre dig hos en professionel marinemekaniker eller sætte dig grundigt ind i din motors specifikke manual.

Du kan også med fordele finde mere udførlige gennemgange af de enkelte service-steps på youtube, hvor der findes utallige instruktionsvideoer.

FOREDRAG MED THOMAS VEBER

I løbet af foråret har Danske Tursejlere arrangeret en række udsolgte foredrag om motorvedligehold med den populære sejler og forfatter Thomas Veber. Der planlægges flere foredrag til efteråret, så hold øje med www.dansketursejlere.dk, nyhedsbrevet og Facebook.