fbpx

Mange Blå Oplevelser på vej

Ambitiøst projekt fra Danske Tursejlere vil formidle natur-og kulturoplevelser ved de danske fjorde og kyster. Nordea-fonden støtter med 1,5 mio. kr. ud af det samlede budget på 2,5 mio. kr.

Her på tærsklen til foråret er der rigtig godt nyt til alle, der nyder det friske udeliv ved vores kyster og fjorde. Danske Tursejlere har nemlig skudt arbejdet i gang med at indsamle en række attraktioner og oplevelser, som man kan tage del i ved den danske kystnatur. Blå Oplevelser hedder projektet, som løber de næste par år, og som i ord og billeder vil give alle, der færdes i det fri, en lærerig information om naturen og kulturen i de kystnære områder.

– I dag der meget lidt formidling omkring havet, når man tager Danmarks store kystlinje i betragtning. Projekt Blå Oplevelser skal derfor opfordre og inspirere havets fritidsbrugere til at gå ombord i de unikke naturoplevelser, vi har ved vores kyster. Den indsats er med til at øge bevidstheden om, hvor vigtigt det er, at vi passer godt på naturen og havet, siger forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen, der er projektansvarlig i Blå Oplevelser.

Forundres og fascineres

Danske Tursejlere starter indsamlingen af de gode oplevelser i april. Der skal filmes og snakkes med de folk, der færdes i områderne og som ved, hvor de små juveler ligger begravet. Og dem er der mange af. De mange Blå Oplevelser organiseres efter nogle oplevelsestemaer og samles på en hjemmeside, som på en brugervenlig måde giver overblik over mulige aktiviteter og informationer i givne områder.

Det er projektleder, naturvejleder og havbiolog Søren Larsen, der står for formidlingen:

– Danskerne er tæt forbundet til havet og kysten – mere end noget andet folkefærd. Alligevel er vi nemme at overraske over, hvad der ligger skjult i den lukkede verden på, under og over vandoverfladen. I Blå Oplevelser åbner vi for denne verden, ved at tale med de folk, der færdes på havet og ved kysten og få deres input til de gode historier. Resultatet kan man så i løbet af forsommeren se på – blaaoplevelser.dk – hvor man kan få tips til gode ture, aktiviteter og oplevelser i det fri. Det kan være ved snorkling på et stenrev, hvor man kan fange fisk eller nye indtryk fra naturområder, forklarer Søren Larsen.

Officiel åbning i juni

Projekt Blå Oplevelser bakkes aktivt op af flere friluftsorganisationer herunder Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Dansk Sejlunion, Dansk Kano og Kajak Forbund/Dansk Forening for Rosport, Naturvejledning Danmark. Og det er da også planen at arrangere forskellige events i samarbejde med disse organisationer hen over sommeren og efteråret.

Danske Tursejlere forventer at åbne projektet officielt ved en større begivenhed midt i juni 2021, hvis ellers eventuelle Covid-19 restriktioner tillader dette.

Blå Oplevelser er støttet økonomisk af Nordea-fonden, Friluftsrådet og Danske Tursejlere.

Nordea-fonden, som støtter med 1,5 mio. kr., har særlig vægtet det store engagement af frivillige og dygtige formidlere.

– Projektet vil gøre friluftsliv ved kysten – på begge sider af havstokken – mere interessant og attraktivt. Det vil bidrage til flere oplevelser i det fri, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

FAKTA OM BLÅ OPLEVELSER

Oplevelser og aktiviteter i 50 udvalgte områder i Danmark beskrives på en interaktiv hjemmeside, der også vil fungere som et forum for deling af natur- og kulturoplevelser relateret til projektet. Blå Oplevelser kan også tilgås fra: Dansk Sejlunions Tursejler app, FLIDs Havneguide, Sejl Sikkert Alarm app, Ud i naturen m.fl.

Hvert af de 50 områder beskrives med fokus på:

  • Den unikke natur i området (f.eks. et fuglereservat, stenrev, vådområder)
  • Hvilke dyrearter man kan opleve (f.eks. fisk, sæler, marsvin, havfugle)
  • Hvilke tangarter, man kan se (f.eks. sukkertang, ålegræsenge)
  • Hvilke kulturoplevelser, der måtte være i nærheden (f.eks. resterne af en stenalderboplads på lavt vand)
  • Sværhedsgrad af aktiviteten/ruten
  • Hvad man skal medbringe/være opmærksom på?

Yderligere oplysninger om projekt Blå Oplevelser kan fås ved at kontakte forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen på telefon 40 16 30 09.

Projektleder, naturvejleder og havbiolog Søren Larsen

Projektansvarlig og forretningsfører i Danske Tursejlere, Leif Nielsen