fbpx

Lav lovgivning med omtanke

I sommer mistede to personer livet på grund af vanvidssejlads i Københavns Havn. Danske Tursejlere appellerer til, at politikerne tænker sig om og holder fokus på tiltag, som vil have en effekt i forhold til at forhindre en gentagelse af den tragiske hændelse.

Danske Tursejlere, som varetager interesser for tur- og fritidssejlere i Danmark, konstaterer, at den tragiske hændelse har medført, at politikerne ønsker skrappere regler for færdsel med vandscootere og speedbåde.

Blandt de skrappere regler er et krav om et nyt vandscooterbevis for at føre en vandscooter, ligesom der ønskes krav om lovpligtig ansvarsforsikring for vandscootere og motorbåde, hvortil der kræves et speedbådsbevis.

Danske Tursejlere mener, at de gamle regler var dækkende, i faldt de blev overholdt, og at politiet gennemførte regelmæssige kontroller.

”Vi kan aldrig gardere os mod vanvidssejlads, og det er desværre ikke muligt at lovgive sig ud af denne problemstilling. Kun igennem en effektiv politikontrol kan vi minimere risikoen for lignende ulykker, ” siger Leif Nielsen, forretningsfører i Danske Tursejlere.

Leif Nielsen slår fast, at Danske Tursejlere er glade for justitsministerens tiltag om bedre kompetencebeviser til at føre en vandscooter.

Men nye regler om en lovpligtig ansvarsforsikring rammer skævt, idet lovforslaget vil ramme 40.000 lovlydige motorbådssejlere med nye forsikringsudgifter i niveauet omkring 100 mio. kr.

Danske Tursejlere ser gerne, at den ansvarsforsikring som man kender i dag og som baseres på sølovens bestemmelser og Culpa reglerne bliver gjort lovpligtig og at den skal gælde for alle fartøjer, der kan fremføres med motor (både motorbåde og sejlbåde)

Men at kræve en ny type ansvarsforsikring som kun skal gælde for motorbåde og som baseres på objektivt ansvar, hvilket formentlig betyder en forsikringspræmie som er 10 x større end den vi kender i dag, er at skyde langt over målet samtidig med det rammer skævt.

”Det betyder, at der er mange motorbådssejlere, der skal betale for enkelte personers vanvidssejlads. Vi ønsker derfor en dialog med politikerne om, hvorvidt dette er den rigtige vej at gå, ” siger Leif Nielsen.