fbpx

Kritisk høringssvar om Lynetteholmen fra Danske Tursejlere

Danske Tursejlere har indsendt et kritisk høringssvar om Lynetteholmen. I høringssvaret udtrykker vi bekymring for en lang række aspekter, der vil påvirke bl.a. sikkerhed, rekreative muligheder og miljø.

Danske Tursejlere har tidligere indsendt høringssvar vedr. den gennemførte miljøkonsekvens-analyse for projektet. Da Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm allerede er sendt til høring inden høringssvarene for miljøkonsekvensanalysen er behandlet og inkorporeret i lovforslaget, er det vores håb, at de bemærkninger til projektet, vi i den anledning har fremsendt, vil blive inddraget inden Folketinget behandler lovforslaget.

Det er vores håb, at høringen også er udtryk for vilje til at afsøge og undersøge, om de udfordringer, som Projekt Lynetteholm skal løse, kan nås bedre, billigere og hurtigere på anden måde.

Læs hele høringssvaret her