skip to Main Content
Klappen Er Gået Ned For Sund & Bælt

Klappen er gået ned for Sund & Bælt

Transportministeriet går mod Sund & Bælts ønske om at svejse Frederik den IXs bro over Guldborgsund fast. Dermed er forvirring om broens fremtid stadig intakt.

Sund & Bælt oplyste kort før jul, at Kong Frederik IX’s bro, der forbinder Falster og Lolland, ikke skal være en klapbro, når Femern-forbindelsen bliver etableret. Dermed ville Guldborgsund blive spærret for gennemsejling for alle skibe højere end fire meter.

Sund & Bælts nyhed chokerede sejlerne og de erhverv, som lever af kystturismen, der kunne se skriften på væggen, idet den gik direkte imod den vedtagne planlov for jernbanetrafikken i forbindelse med Femern-projektet. Et forhold som Transport- og Boligministeriet i en mail til TV2 ØST bekræfter her i begyndelsen af det nye år. Her lyder det:

– Transport- og Boligministeriet kan oplyse, at der ikke er truffet beslutning om at ændre den i anlægs- og driftsloven for Femern Bælt-forbindelsen med tilhørende landanlæg i Danmark angivne enkeltsporede jernbaneklapbro over Guldborgsund til en fast jernbanebro.

Total forvirring

– Sund og Bælt har med deres markante udmeldinger bragt sindene i kog og løftet forvirringen til uanede højder. For der har været mange spekulationer om risikoen for en permanent lukning af Guldborgsundbroen, siger Leif Nielsen, forretningsfører i Danske Tursejlere.

Fritidssejlerne kommer ”op på broen”

Sund & Bælts planer om en klapløs bro, har samlet fritidssejlerne til kamp for at sikre fortsat fri gennemsejling af Guldborgsund. De lokale sejlklubber, assisteret af de store landsdækkende organisationer: Dansk Sejlunion, Danske Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, har sat fokus på konsekvenserne ved Sund & Bælts beslutning og været aktive med faktuelle indspark til debatterne på alle niveauer.

– Det er ikke kun sejlernes interesser, der er på spil. Hele området omkring Guldborgsund er et sandt mekka for friluftsoplevelser. Der ligger uanede muligheder for videreudviklingen af kystturismen og fritidssejladsen i de øvrige kommuner omkring den østlige del af det Syddanske Øhav, påpeger Leif Nielsen.

Fortsat opmærksomhed

Hvis planloven skal ændres, så broforbindelsen alligevel medfører et stop for den fri gennemsejling af Guldborgsund, så kræver det, at Folketinget vedtager en ændring af loven. Derfor er der stadig brug for stor opmærksomhed på, hvad der tages af initiativer i den retning, mener Leif Nielsen.

– Vi bakker fuldt op om borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, som klart tilkendegiver, at Guldborgsund Kommune ønsker en broløsning med broklapper og dermed med gennemsejlingsmulighed i hele Guldborgsunds udstrækning til glæde for den fortsatte udvikling af kystturismen og fritidssejlads i området. Men vi sender også en stor ros til Trafikministeriet, for at kaste lys over broprojektets lovgrundlag, slutter Leif Nielsen fra Danske Tursejlere.

 

7. januar 2020

Back To Top