fbpx

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Danske Tursejlere indkalder til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægternes § 11 og § 12 – tirsdag den 8. maj 2018 kl. 16.00.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes hos Danske Tursejlere, Vestergade 5, 5800 Nyborg

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Opgørelse af antal stemmer, der er til stede ved den ekstraordinære generalforsamling
4. Behandling af indkomne forslag. Forslaget til vedtægtsændringer, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7 april 2018, genfremsættes uændret til behandling
5. Eventuelt

Tilmelding til sekretariatet bedes foretaget senest den 1. maj 2018 på telefon 70 21 42 42 eller på mail til info@branddev.dk.

Med sejlerhilsen
Bestyrelsen