fbpx

Høringssvar vedrørende Aggersund- og Vilsundbroerne

Vejdirektoratet vil indføre reducerede åbningstider for Aggersundbroen og Vildsundbroen. Derudover ønskes det at indføre spærretider for sejlere. Dette er et voldsomt indgreb i den fri færdsel for lystfartøjer på Limfjorden. Danske Tursejlere har derfor skrevet høringssvar, hvor vi bakker 100% op om de tilkendegivelser, der er omfattet af Virksund Sejlklubs høringssvar dateret den 6. april 2021. Vi opfordrer desuden Vejdirektoratet til at gå i dialog med de lokale sejlklubber med det formål, at finde en for alle parter acceptabel løsning.

Uddrag fra Virksund Sejlklub:

Vejdirektoratets hovedbegrundelse for at reducere antallet af broåbninger er en øget trafik hen over broerne de seneste 10 år. Vejdirektoratets forslag til nye broreglementer for Aggersundbroen og Vilsundbroen indeholder følgende ændringer:

  • Indførelse af spærretider for lystfartøjer morgen og eftermiddag på hverdage af hensyn til myldretidstrafikken på broen – med undtagelse af juli måned.
  • Der gennemføres som udgangspunkt én klapåbning i timen for lystfartøjer.
  • Broernes åbningstider, ændres således, at de ikke refererer til solopgang og -nedgang men til faste klokkeslæt.

Disse tiltag indebærer, at betjeningsservice af de to broer ændres, så antallet af åbningstider halveres.

Læs Danske Tursejleres høringssvar her