fbpx

Høringssvar om Oddesundbroen fra Danske Tursejlere

Banedanmark vil i de kommende tre år benytte hele eller dele af sommersæsonen til reparationsarbejder på Oddesundbroen. Dette vil påvirke både lystsejlere og bilister, der flokkes til denne del af Limfjorden netop om sommeren.

Danske Tursejlere anbefaler at reparationsarbejder af denne slags bliver henlagt til vinterhalvåret, hvor der er færrest lystsejlere på vandet. Hvis det af tekniske årsager er nødvendigt at udføre reparationsarbejder i sommerhalvåret, bør disse i videst muligt omfang henlægges til aften- og nattetimerne.

Endelig ønsker vi i størst muligt omfang minimum en åbning i timen, da dette vil give en mere sikker afvikling af sejladsen.

Læs Danske Tursejleres høringssvar her