fbpx

Generalforsamling 2021 i Danske Tursejlere

Så prøver vi igen!  –   Husk at tilmelde dig!

2020 var et år, hvor mange restriktioner grundet covid-19 satte sine tydelige aftryk. Dette gjaldt også for afvikling af generalforsamling i Danske Tursejlere som måtte udsættes flere gange.

Heldigvis har der ikke været de store udfordringer på dagsordenen til de indkaldte generalforsamlinger. Vi var i en situation, hvor der ville have været fredsvalg til bestyrelsen men nyvalg til suppleant posterne. Ligeledes var der ikke indkommet forslag til generalforsamlingen ud over bestyrelsens forslag om uændret kontingent.

Men nu prøver vi igen med en ny indkaldelse til lørdag den 29. maj 2021 i Korsør (udsat fra oprindeligt 10. april 2021) og håber at den aktuelle corona situation tillader dette.

Kl. 11.00 afvikles den udsatte generalforsamling fra 2020 (vedrører år 2019).

Umiddelbart herefter afvikles den ordinære generalforsamling for 2021 (vedrører år 2020).

Kl. 13.00 serveres der en let anretning til de fremmødte.

Dagsordenen vil i begge forløb være som vedtægterne foreskriver.

DagsordenVedrører år 2019Vedrører år 2020
Valg af dirigentPå dagenPå dagen
Valg af 2 stemmetællerePå dagenPå dagen
Opgørelse af antal stemmerPå dagenPå dagen
Bestyrelsens beretningKan læses på www.dansketursejlere.dkKan læses på www.dansketursejlere.dk
Fremlæggelse af revideret regnskabKan læses på www.dansketursejlere.dkKan læses på www.dansketursejlere.dk
Fremlæggelse af kommende årsbudgetPå dagenPå dagen
Fastlæggelse af kontingentBestyrelsen foreslår uændret kontingentBestyrelsen foreslår uændret kontingent
Behandling af indkomne forslagDer er ikke indsendt forslagDer er ikke indsendt forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmerPå valg er:   Claus Boisen (genopstiller) Palle Søby (genopstiller) Dorthe Lemming (genopstiller) Karsten Kristiansen (genopstiller)     Da der ikke er indstillet andre kandidater betyder det fredsvalgPå valg er:   Henning Jensen (genopstiller) Søren J. Nerenst (genopstiller) Søren Dyrskjødt (genopstiller ikke) Christian Larsen (indstillet som nyt bestyrelsesmedlem)   Da der ikke er indstillet andre kandidater betyder det fredsvalg
Valg af 1. og 2. suppleantBestyrelsen indstiller:   Christian Larsen Hans Ebdrup KjærBestyrelsen indstiller:   Hans Ebdrup Kjær Søren Dyrskjødt
Valg af 2 kritiske revisorerBestyrelsen indstiller:   Ib Rasmussen Leif GoldbeckBestyrelsen indstiller:   Ib Rasmussen Eivind Skaalum
Godkendelse af ekstern revisionBestyrelsen indstiller:   Revision & Råd, Statsaut RevisionselskabBestyrelsen indstiller:   Revision & Råd, Statsaut Revisionselskab
EventueltPå dagenPå dagen

Bestyrelsen henleder opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 4, hvorefter forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes – i dette tilfælde senest fredag den 16. april 2021 (er tidligere offentliggjort på www.dansketursejlere.dk)

Endvidere henleder bestyrelsen opmærksomheden på vedtægternes § 10 stk. 11, hvoraf det fremgår, at indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være motiveret og indsendt til DT’s sekretariat senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse – i dette tilfælde senest fredag den 16. april 2021. (er tidligere offentliggjort på www.dansketursejlere.dk)

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske til sekretariatet på telefon 7021 4242 eller på mail til info@branddev.dk senest den 25. maj 2021.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen