fbpx

Fri adgang for fritidssejlerne gennem Guldborgsund?

Bliver der lukket for fri sejlads gennem Guldborgsund for sejlbåde og større motorbåde, når den kommende Femern forbindelse bliver taget i brug?

Står det til Banedanmark bliver den fremtidige jernbaneforbindelse mellem Lolland og Falster via Frederik IX Bro i Nykøbing Falster nemlig svejset fast, således broen ikke kan åbnes for gennemsejling. Guldborgsund ønskes derefter afklassificeret som nationalt gennemsejlingsfarvand, hvorefter offentlige myndigheders pligt til at afmærke sejlrender etc. bortfalder.

Dette vil naturligvis få katastrofale konsekvenser for fritidssejlerne.

Leif Nielsen fra Danske Tursejlere forstår godt, at der er en udfordring, hvis der ifølge Banedanmarks prognoser angiveligt skal passere op til 150 tog i døgnet, hvilket svarer til 6 tog i timen.

– Men der findes andre løsninger på disse udfordringer, og hovedfærdselsåren for almindelig landevejstrafik er allerede gennemført via en tunnel under Guldborgsund. Derfor anbefaler Danske Tursejlere en tunnelløsning til jernbanetrafikken, slutter Leif Nielsen.

Alle de omkringliggende sejlklubber har indtil nu givet udtryk for deres store betænkeligheder ved den foreløbigt skitserede løsning og har netop afholdt stormøde i Nykøbing F. for at drøfte de fremtidige tiltag.

Flemming Caspersen fra Danske Tursejleres Havforum udvalg, der deltog i aftenens stormøde, er ligeledes bekymret for fremtidige adgangsbegrænsninger til Guldborgsund. – Dette farvand er et af Danmarks smukkeste gennemsejlingsfarvande og et meget oplevelsesrigt for fritidssejlerne. En lukning for gennemsejling vil ikke kun få katastrofale følger for de lokale sejlere, men ligeledes afskære de omliggende kommuner for store turistindtægter, som følge af udeblivende gæstesejlere, siger Flemming Caspersen.

– Vi vil derfor bidrage til, at denne udfordring omkring den påtænkte brolukning får en høj prioritet blandt alle involverede parter, således den frie adgang til de indre danske farvande fastholdes, slutter Leif Nielsen, Danske Tursejlere.

Med sejlerhilsen

Danske Tursejlere

Evt. spørgsmål til: Leif Nielsen, telefon 40 16 30 09