fbpx

Fortøjning ved turbøjerne

Når du fortøjer din båd ved én af turbøjerne, skal du være opmærksom på følgende retningslinjer:

  • Benyttes en bøje, skal denne frigives til andet fartøj efter højst 24 timers benyttelse.
  • Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne benytte én bøje, hvis maksimumbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning beregnes som fartøjets vægt.
  • Benyttelse af en bøje sker på eget ansvar. Enhver skade på båd eller besætning, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Danske Tursejlere, Dansk Sejlunion og den tilsynsførende klub uvedkommende.
  • Benyttes samme bøje af flere både, er det en selvfølge:
    At først ankomne båd bestemmer, om man skal ligge ved siden af hinanden, eller om der skal fortøjes ved agterenden.
    At sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring osv.)
  • Først ankomne båd skal fortøje til ’fastgørelsesringen’ på turbøjen.
Danske Tursejleres turbøjer