fbpx

FOR SVAJ I SVERIGE: ALLEMANDSRETTEN GÆLDER OGSÅ PÅ VANDET

MED DEN SVENSKE RET TIL OFFENTLIG ADGANG KAN DU SVØMME OG LIGGE PÅ STRANDE, SEJLE NÆSTEN OVERALT, FORTØJE OG OVERNATTE. MEN GRUNDREGLEN ER ENKEL: FORSTYR IKKE – ØDELÆG IKKE.

Sverige er et pragtfuldt land for tursejlere, der ønsker at ligge for anker eller ved en turbøje i skærgården. Og det er der da også rigtig mange, der benytter sig af. Naturen indbyder da også i rigt mål til det.

Svenska Kryssarklubben har udlagt 240 blå turbøjer i det svenske, og dertil kommer et stort antal naturhavne, der alle frister til en opankring og måske en nat i det fri. Og Allemandsretten – der giver ret til offentlig adgang i naturen – giver dig gode muligheder for at nyde opholdet til lands og til vands i det svenske.

ALLEMANDSRETTEN GIVER MULIGHEDER

 • Du kan ankre op et par dage på samme sted uden at spørge grundejeren.
 • Går du i land kan du plukke vilde bær, blomster, svampe, faldne grene og kviste. Undtagelser er beskyttede blomster, såsom orkideer.
 • Du kan fiske frit med stang i havet og i Sveriges fem største søer (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön) og langs kysterne. For alt andet fiskeri kræves et fisketegn.
 • Hunden er tilladt i naturen, men skal være i snor i perioden 1. marts til 20. august. Også på andre tidspunkter bør du holde hunden under opsyn, så den ikke forstyrrer dyrelivet eller andre besøgende.

ALLEMANDSRETTEN HAR OGSÅ BEGRÆNSNINGER

 • På deres egen grund har beboerne ret til at være alene. Grunden er det område tættest på huset, hvor beboerne skal kunne føle sig uforstyrret. Hvis udsynet er frit, øges afstanden.
 • Hvis ejendommen er ubeboet, kan du midlertidigt ligge tættere på og også ved molen, hvis den er tilgængelig, men ikke hvis molen ligger inden for grundgrænsen. Kontakt grundejeren, hvis du er i tvivl.
 • Grundejeren kan forbyde biltrafik på private veje, men ikke forbyde nogen at gå eller cykle.
 • Nogle steder er der sæl- eller fuglereservater (se søkort). Her er det forbudt at gå fra borde og opholde sig i nærheden i visse perioder.
 • Alle vilde dyr og fugle med deres unger og æg er beskyttet. Alle frøer og slanger er beskyttet.
 • Retten til offentlig adgang kan også begrænses andre steder, f.eks. i strandbeskyttelsesområder, nationalparker og naturreservater (se søkort). I sådanne områder kan det være forbudt at lave bål, lejr eller fortøje.
 • Vær altid opmærksom. Hvis fugle eller andre dyr opfører sig nervøst, er du for tæt på.

Der er god grund til at forsøge sig med et ophold i det fri i den svenske natur. Husk blot grundreglen: forstyr ikke – ødelæg ikke.

Medlemmer af Danske Tursejlere får 50 % rabat på medlemsskab af Svenska Kryssarklubben. Læs mere mere her: Medlemsrabat til Svenska Kryssarklubben

Denne artikel er fra Tursejleren 2023 – 3. udgave.