fbpx

Covid-19 og Danske Tursejlere

Danske Tursejlere følger anbefalinger og påbud fra regeringen og fra vores myndigheder. Vi anbefaler ligeledes, at vores medlemmer og vores medlemsklubber gør det samme.

I den forbindelse henleder vi opmærksomheden på de fra myndighederne udmeldte gyldighedsperioder for anbefalinger og påbud.

Aktiviteter der ligger udenfor de udmeldte gyldighedsperioder vurderes i takt med udviklingen.

Disse anbefalinger og påbud gælder naturligvis også for klubhuse, lystbådehavne, vinteropbevaringspladser, toilet- og badefaciliteter, legepladser, grillpladser og alle andre aktiviteter som er tilknyttet vores dejlige fælles hobby omkring fritidssejlads.

Danske Tursejlere informerer løbende om status for de planlagte aktiviteter.

Leif Nielsen
Danske Tursejlere