skip to Main Content

Danske Tursejlere følger anbefalinger og påbud fra regeringen og fra vores myndigheder. Vi anbefaler ligeledes, at vores medlemmer og vores medlemsklubber gør det samme.

I den forbindelse henleder vi opmærksomheden på de fra myndighederne udmeldte gyldighedsperioder for anbefalinger og påbud.

Aktiviteter der ligger udenfor de udmeldte gyldighedsperioder vurderes i takt med udviklingen.

Disse anbefalinger og påbud gælder naturligvis også for klubhuse, lystbådehavne, vinteropbevaringspladser, toilet- og badefaciliteter, legepladser, grillpladser og alle andre aktiviteter som er tilknyttet vores dejlige fælles hobby omkring fritidssejlads.

Danske Tursejlere informerer løbende om status for de planlagte aktiviteter.

Leif Nielsen
Danske Tursejlere

Back To Top