skip to Main Content

Høringssvar vedrørende Aggersund- og Vilsundbroerne

Vejdirektoratet vil indføre reducerede åbningstider for Aggersundbroen og Vildsundbroen. Derudover ønskes det at indføre spærretider for sejlere. Dette er et voldsomt indgreb i den fri færdsel for lystfartøjer på Limfjorden. Danske Tursejlere har derfor skrevet høringssvar, hvor vi bakker 100%…

Læs mere

Høringssvar om Oddesundbroen fra Danske Tursejlere

Banedanmark vil i de kommende tre år benytte hele eller dele af sommersæsonen til reparationsarbejder på Oddesundbroen. Dette vil påvirke både lystsejlere og bilister, der flokkes til denne del af Limfjorden netop om sommeren. Danske Tursejlere anbefaler at reparationsarbejder af…

Læs mere

Broåbninger og Banedanmark på kollisionskurs

Banedanmark ser sig ikke i stand til at udskyde de signal- og sporarbejder, som kræver lukning for gennemsejling af sejlbåde med mast, til efter sejlsæsonens afslutning omkring 15. oktober. Pressemeddelelse: Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune undrer sig over, at Banedanmark ikke…

Læs mere

Mange Blå Oplevelser på vej

Ambitiøst projekt fra Danske Tursejlere vil formidle natur-og kulturoplevelser ved de danske fjorde og kyster. Nordea-fonden støtter med 1,5 mio. kr. ud af det samlede budget på 2,5 mio. kr. Her på tærsklen til foråret er der rigtig godt nyt…

Læs mere

Kritisk høringssvar om Lynetteholmen fra Danske Tursejlere

Danske Tursejlere har indsendt et kritisk høringssvar om Lynetteholmen. I høringssvaret udtrykker vi bekymring for en lang række aspekter, der vil påvirke bl.a. sikkerhed, rekreative muligheder og miljø. Danske Tursejlere har tidligere indsendt høringssvar vedr. den gennemførte miljøkonsekvens-analyse for projektet.…

Læs mere

Hænderne på rattet – nye regler for speedbåde

Fra den 1. maj 2020 er der indført nye regler for førerne af fartøjer, hvortil der kræves et speedbådskørekort. Fra denne dato gælder det, at det er den person der ”har hænderne på rattet”, der skal have erhvervet et speedbådskørekort.…

Læs mere
Back To Top